Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.
De wet verplicht bepaalde rechtspersonen zoals B.V.'s, N.V.'s en coöperaties, om ieder boekjaar een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en dient er voor dat de financiële gegevens beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Voor het samenstellen van uw jaarrekening gebruiken we software van Infine. Dit is een zeer complete rapportgenerator, gebaseerd op Microsoft Excel. Wij gebruiken de standaard rapportmodellen voor de Eenmanszaak, Vof, BV, Stichting en Publicatiestukken Kamer van Koophandel. Al deze rapportmodellen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bovendien kan een jaarrekening zeer nuttig zijn voor een verantwoording aan of een aanvraag bij kredietverstrekkers.

Nieuws & actualiteit

07-02-2018
AP begint campagne over nieuwe privacywetgeving

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een campagne gestart over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.
lees meer »

06-02-2018
Carnaval

Openingstijden carnaval 2018.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Arbeidsovereenkomst met payrollbedrijf na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Een werkgever die een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd liet aanbieden door een payrollbedrijf was daarbij volgens de kantonrechter zelf de werkgever gebleven, met als gevolg dat een
lees meer »


Is alleen recht op Ziektewetuitkering voldoende om te voorkomen dat WGA-uitkering voor rekening van werkgever komt?

Dat een werknemer die bij ziekte recht had op een Ziektewetuitkering dat recht nooit had geclaimd, betekende niet dat de belastingdienst om die reden de WGA-uitkering van die werknemer aan de
lees meer »