Nieuws Archief

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

18-10-2017
De IB-maatregelen uit het regeerakkoord

Het nieuwe kabinet heeft heel wat fiscale noten op zijn zang. Wie van verandering houdt, wordt door het regeerakkoord zeker niet teleurgesteld.
lees meer »

18-10-2017
Regeerakkoord: geen polonaise voor dga

Het nieuwe kabinet paait ondernemers met een verlaging van de vennootschapsbelasting, waar het bedrijfsleven al zo lang om vraagt. Maar het is zeker niet alles goud wat er blinkt voor de BV Nederland. Zeker niet voor directeuren-grootaandeelhouders.
lees meer »

18-10-2017
Regels voor payrolling gaan op de schop

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wijzigen de regels voor payrolling en payrollwerknemers. Payrolling mag voor een werkgever geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.
lees meer »

13-10-2017
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar een jaar

Omdat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar drukt op 'kleine' werkgevers, worden voor hen de regels aangepast. Het loon in het tweede ziektejaar gaan werkgevers mogelijk gezamenlijk betalen.
lees meer »

13-10-2017
Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%

Het nieuwe kabinet wil in 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. De opbrengst van deze BTW-verhoging is nodig ter dekking van de verlaging van de belastingen op inkomen.
lees meer »

13-10-2017
Mes in tarieven vennootschapsbelasting

Het nieuwe kabinet verlaagt de tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB) de komende jaren met vier procentpunt. Er is echter ook een minpunt voor ondernemingen: het optrekken van de eerste schijf in de VPB gaat niet door.
lees meer »

12-10-2017
Wet DBA sterft stille dood in regeerakkoord 2017

De verguisde Wet deregulering arbeidsrelaties heeft zijn langste tijd gehad. In het kersverse regeerakkoord staan drie uitgangspunten voor de wet die hem gaat vervangen.
lees meer »

12-10-2017
Zelfstandigenaftrek gaat flink wijzigen

Ondernemers voor de inkomstenbelasting, die voldoen aan het urencriterium, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In het regeerakkoord is aangegeven dat de zelfstandigenaftrek gaat wijzigen.
lees meer »

09-10-2017
Let op deze misverstanden over oproepcontracten

Wat is een oproepcontract? Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de oproepkracht ook recht heeft op het minimumloon, loondoorbetaling bij ziekte en de ketenregeling. Daarbij geldt tevens de beschermende maatregel dat een oproepkracht altijd recht heeft op minimaal drie uren loon per oproep.
lees meer »

13-09-2017
Straks verplicht minimumloon betalen aan alle opdrachtnemers

Organisaties die mensen aan het werk zetten met een overeenkomt van opdracht, moeten die opdrachtnemers vanaf 1 januari 2018 verplicht ten minste het wettelijk minimumloon uitbetalen. De maatregel geldt nu ook voor soortgelijke constructies, zoals de aanneem- , uitgeef-, en vervoersovereenkomst.
lees meer »

11-09-2017
6 tips om de financiele impact van verzuim te beperken

Hoe dring ik het verzuim in mijn organisatie terug? Het is een vraag van veel werkgevers. Hoe minder verzuim, hoe beter is natuurlijk het credo, alleen al uit financieel oogpunt. Met een beetje pech draagt u als werkgever tot wel 12 jaar lang de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
lees meer »

11-09-2017
Zo voer je effectief sollicitatiegesprekken

Mensen hebben de neiging om te zoeken naar informatie die hun bestaande mening bevestigt. Daarom worden in sollicitatiegesprekken nogal eens slechte keuzes gemaakt. Enkele tips om op een goede manier sollicitatiegesprekken te voeren.
lees meer »

05-09-2017
Economie groeit stevig, vakbond wil nu meer loon

De Nederlandse economie groeit dit jaar stevig door tot wel 3,3 procent. Dat is fors meer dan eerst werd gedacht. Bedrijven maken weer mooie winsten, maar werknemers merken daar nog niet zoveel van. Daarom eist vakbond FNV dat de lonen van werknemers nu echt omhoog gaan.
lees meer »

05-09-2017
Vragen over de bijtelling privegebruik auto van de zaak


lees meer »

01-09-2017
Loondoorbetaling bij ziekte van twee naar een jaar?

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het erover eens dat de periode dat werkgevers het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen, korter moet worden. Daarmee is deze aanpassing echter nog geen voldongen feit.
lees meer »

01-09-2017
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek


lees meer »

31-08-2017
Het Personeelshandboek

In een personeelshandboek staan de interne regels en richtlijnen van een organisatie. Het personeelshandboek kan ook een andere naam hebben, bijvoorbeeld bedrijfsreglement, directiereglement, ondernemingsregeling, werknemersmanual of personeelsgids.
lees meer »

31-08-2017
Direct boete bij ontbreken van Arbo basiscontract

Om ervoor te zorgen dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.
lees meer »

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

31-07-2017
3 vragen over de controle van personeel

Door nieuwe technische mogelijkheden wordt het steeds eenvoudiger om gedrag van medewerkers te volgen. Wat mag wel en niet?
lees meer »

31-07-2017
Arbeidstijdenwet voor jongeren

Voor kinderen tot 16 jaar en jeugdige werknemers gelden speciale regels in de Arbeidstijdenwet. Deze regels staan onder meer uiteengezet in het besluit Nadere regeling kinderarbeid.
lees meer »

26-07-2017
Werkgever mag social media van werknemers niet zomaar controleren

Als werkgever mag je niet zomaar (toekomstige) werknemers in de gaten houden op social media. Dat staat nog eens benadrukt in nieuwe privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld samen met de andere Europese privacy-toezichthouders.
lees meer »

06-07-2017
Werken bij warm weer

Wat kun je als werkgever doen om het je medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken bij warm weer?
lees meer »

06-07-2017
Te laat op het werk: einde arbeidsovereenkomst?


lees meer »

06-07-2017
Mag je als werkgever de e-mail van werknemers lezen? En hoe zit precies als de werknemer met vakantie is?

Het is op grond van Europese rechtspraak niet toegestaan om e-mails van werknemers te controleren, ook als ze verstuurd zijn vanaf de werkplek, tenzij:
lees meer »

03-07-2017
Onderzoek gestart naar BSN in BTW nummers


lees meer »

26-06-2017
Kayleigh en Tjitske 2 X 2e in het Z1

Afgelopen zaterdag zijn Kayleigh en Tjitske gestart in Son en Breugel. Ze zijn daar 2 x 2e geworden met 215 en 210 punten in de klasse Z1.
lees meer »

26-06-2017
Heeft u een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)?

Heeft u een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kunt u deze negeren.
lees meer »

12-06-2017
Met ingang van 1 juli 2017 verandert de Arbowet.


lees meer »

01-06-2017
Dit wijzigt in het basiscontract in de nieuwe Arbowet

Bij de invoering van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 wijzigt ook het een en ander bij het basiscontract. Waar moet je op letten?
lees meer »

01-06-2017
Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2017

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2017.
lees meer »

24-05-2017
Hemelvaart

Op donderdag 25 & vrijdag 26 mei 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart
lees meer »

24-05-2017
Vakantiekrachten aannemen: wat te doen?

Stel je wilt tijdens de zomervakantie in je bedrijf graag vakantiekrachten aannemen om het personeelstekort op te vangen. Waar moet je dan aan denken?
lees meer »

22-05-2017
Eenmanszaak in de knel met BTW-nummer

Eenmanszaken moeten uitgezonderd worden van de plicht om hun BTW nummer op de website te publiceren.
lees meer »

22-05-2017
Flexibele AOW-leeftijd is goed voor welzijn oudere werknemer


lees meer »

22-05-2017
Per 1 juli 2017 zal de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, kort gezegd de Arbowet, ingaan.

In de Arbowet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Er zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.
lees meer »

11-05-2017
Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering


lees meer »

10-05-2017
Europees plan voor betere balans werk en priv

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd om de ongelijkheid in de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen te verkleinen.
lees meer »

09-05-2017
Alleen notoire wanbetalers kunnen boete krijgen

De rechter heeft aangegeven dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever alleen notoire wanbetalers een betaalverzuimboete wil opleggen en niet aan belastingplichtigen die eenmalig een aanslag niet betalen.
lees meer »

08-05-2017
2 winstpunten voor Kayleigh & Tjitske

Afgelopen weekend zijn Kayleigh en Tjitske Wypkje voor het eerst gestart met het dekje van Van Schayk VOF.
lees meer »

05-05-2017
Mag een werknemer zich ziek melden tijdens vakantie?

Een werknemer neemt twee weken vakantie op, maar wordt gedurende zijn vakantie ziek. Mag hij zich ziek melden tijdens vakantie?
lees meer »

05-05-2017
Checklist voor nieuwe eisen arbo contract


lees meer »

05-05-2017
Weer drie jaar WW voor oudere werkloze

Een oudere werkloze krijgt straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering. Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de sociale partners hiervoor toestemming gegeven.
lees meer »

04-05-2017
Moet een werknemer teveel vakantiedagen terugbetalen?

Een werknemer heeft ontslag genomen, maar hij heeft de afgelopen twee maanden te veel vakantiedagen opgenomen. Kan de werkgever het teveel opgenomen dagen nu inhouden op zijn laatste salaris?
lees meer »

04-05-2017
In gemeenschap van goederen trouwen beperkt

De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet aangenomen waardoor de gemeenschap van goederen bij trouwen wordt beperkt. Alle bezittingen en schulden van een partner die hij in zijn bezit had voor het huwelijk blijven hierdoor buiten de gemeenschap.
lees meer »

04-05-2017
Opletten met bijverdiengrens kinderbijslag 2017

Als een organisatie jongeren in dienst heeft of neemt, is het verstandig als de werkgever hen erop wijst dat ze niet onbeperkt kunnen bijverdienen. Als ze te veel verdienen, krijgen hun ouders namelijk geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer.
lees meer »

03-05-2017
Dit zijn de wijzigen in de Arbowet vanaf 1 juli 2017

De nieuwe Arbowet gaat op 1 juli 2017 in. Wat zijn de wijzigingen en gevolgen? En wat moet je als werkgever nu gaan doen? Een overzicht.
lees meer »

03-05-2017
Ouderschapsverlof weigeren, mag dat?

Mijn medewerker heeft ouderschapsverlof aangevraagd maar dat komt echt niet uit, mag ik ouderschapsverlof weigeren?
lees meer »

03-05-2017
Wel of geen vrij op 5 mei?

Ieder jaar duikt de vraag weer op: zijn werknemers nou wel of niet vrij op 5 mei? En als werknemers moeten werken, hebben zij dan recht op een feestdagentoeslag? De antwoorden hangen af van de afspraken die in de cao of arbeidsovereenkomst staan.
lees meer »

18-04-2017
Koningsdag

Op donderdag 27 en vrijdag 28 april zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag.
lees meer »

12-04-2017
Wij wensen u een Vrolijk Pasen

Wij wensen u een Vrolijk Pasen
lees meer »

30-03-2017
Nieuwe regels voor vervangen transitievergoeding

Een werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als in de cao een gelijkwaardige voorziening is geregeld. De regels voor deze vervangende cao-voorziening gaan mogelijk veranderen.
lees meer »

30-03-2017
Minimumloon opdrachtnemers straks voor iedereen

De Eerste Kamer stemt op dinsdag 28 maart over het wetsvoorstel dat het minimumloon voor mensen met een overeenkomst van opdracht moet invoeren. Het is de vijfde keer dat het voorstel aandacht krijgt van de Eerste Kamer. Er wordt ook een motie besproken die het wetsvoorstel uitbreidt naar iedereen die op basis van een overeenkomst werkt.
lees meer »

28-03-2017
Interview

Op woensdag 8 maart zijn er 5 studenten financieel management van Fontys Hogeschool Eindhoven op kantoor geweest voor een interview met Kees van Schayk.
lees meer »

17-02-2017
Op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari zijn wij gesloten i.v.m. carnaval

Op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari zijn wij gesloten i.v.m. carnaval
lees meer »

17-02-2017
Lezing Bibliotheek Veghel

Op dinsdag 21 maart geeft Kees van Schayk van Van Schayk V.O.F. administratie- en belastingadvieskantoor een lezing in Bibliotheek Veghel over het doen van belastingaangifte. Op deze avond krijgt u tips over het doen van belastingaangifte. Ook wordt ingegaan op onderwerpen zoals toeslagen, belastbaar inkomen, medische kosten en studiekosten.
lees meer »

16-02-2017
Oproepovereenkomsten, afroepcontracten, nulurencontracten, min-maxcontracten

Oproepovereenkomsten, afroepcontracten, nulurencontracten, min-maxcontracten zijn allemaal termen die in de arbeidswetgeving niet voorkomen. In de praktijk echter des te vaker. XpertHR auteur Edith van Schie beantwoordt 5 vragen over flexibele contracten.
lees meer »

16-02-2017
Altijd nagaan of bestelauto achter hek staat


lees meer »

15-02-2017
Niet luisteren kost werkgevers klauwen met geld.

Niet luisteren kost werkgevers klauwen met geld. Fascinerend onderzoek onder ruim duizend Amerikaanse werknemers: elk belangrijk gesprek wat NIET gevoerd wordt, kost 7.000 euro plus een verspilde werkweek aan arbeidsuren. Werkgevers doen luisteren en communicatie nog wel eens af als soft skills, maar met deze rekensom kun je je afvragen of dat terecht is.
lees meer »

14-02-2017
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. De belangrijkste aandachtspunten;
lees meer »

13-02-2017
Alleen postbusnummer, dan geen aftrek BTW

Om de voorbelasting voor de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet een factuur aan de factuurvereisten voldoen. Als er alleen een postbusnummer als adres op de factuur is vermeld, voldoet de factuur niet aan de vereisten en kan de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren en/of een boete opleggen.
lees meer »

13-02-2017
Kraamverlof voor partners

Minister Asscher is voornemens om het huidige recht op twee dagen betaald kraamverlof voor partners uit te breiden met drie dagen. Tijdens deze drie dagen ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. Hiervoor moet de Wet arbeid en zorg worden gewijzigd en dit voorstel tot aanpassing is momenteel in volle gang.
lees meer »

13-02-2017
Lage-inkomensvoordeel (LIV)


lees meer »

26-01-2017
Werkgevers zien sociale regelingen regelmatig over het hoofd, waardoor ze geld laten liggen. Van welke UWV-regelingen kan je meer profijt hebben?

Werkgevers zien sociale regelingen regelmatig over het hoofd, waardoor ze geld laten liggen. Van welke UWV-regelingen kan je meer profijt hebben?
lees meer »

26-01-2017
Eerste Kamer akkoord met verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De wijzigingen gaan in per juli 2017.
lees meer »

24-01-2017
4 vragen over werken in de kou


lees meer »

10-01-2017
Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend

De Belastingdienst meldt dat de berekening van een voorlopige aanslag voor 2017 mogelijk niet klopt. Bij het invullen van meer dan drie inkomsten uit vroegere dienstbetrekking is het inkomen van u verkeerd berekend. De Belastingdienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het te herstellen.
lees meer »

23-12-2016
Wij wensen u Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
lees meer »

23-12-2016
Zo kunt u nog belasting besparen voor 31 december

Aan het einde van het jaar is het zinvol om na te gaan of u nog fiscaal voordeel kunt behalen.
lees meer »

02-12-2016
Van Schayk wenst u een fijne pakjesavond

Van Schayk wenst u een fijne pakjesavond!
lees meer »

30-11-2016
Maak gebruik van lage-inkomensvoordeel

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
lees meer »

30-11-2016
Lage-inkomensvoordeel

Is in uw organisatie per 2017 een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor hem het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel is een nieuwe maatregel uit het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein.
lees meer »

30-11-2016
Toeslagen: let op valse brief over terugbetalen 82 euro

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt: 'Er zijn nep-beschikkingen verstuurd waarin u wordt gevraagd om zorgtoeslag terug te betalen.
lees meer »

23-11-2016
Het kabinet stelt de werking van de wet DBA uit.

Er zitten te veel haken en ogen aan de opvolger van de VAR-verklaring, waardoor er veel onrust is ontstaan onder zowel werkgevers als zzp'ers.
lees meer »

15-11-2016
2 jubilarissen bij Van Schayk

Op vrijdag 4 november jl. vond het jaarlijkse personeelsuitje plaats bij Koffie- en Theeschenkerij de Vlagheide.
lees meer »

11-11-2016
Korloo Welpen klaar voor competitie

Korloo Welpen klaar voor competitie De welpen van Korloo speelden onlangs hun eerste (vriendschappelijke) wedstrijd tegen de kampioenen van de buitencompetitie, Altior.
lees meer »

20-10-2016
Prinsjesdag

Het gaat beter met Nederland en dat gaat vrijwel iedereen in 2017 merken. Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat in de beleidsagenda 2017 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.
lees meer »

20-10-2016
Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.
lees meer »

12-10-2016
Avesteyn F3 krijgt nieuwe shirts

De mannen van Avesteyn F3 kregen op zaterdag 8 oktober nieuwe shirts uitgereikt. Maar liefst twee sponsoren waren bereid deze kanjers in het nieuw te steken.
lees meer »

28-09-2016
Extra acties voor zekerheid over wet DBA

De regering neemt op korte termijn extra maatregelen om opdrachtnemers en werkgevers méér duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie. Dat is één van de uitkomsten van de eerste voortgangsrapportage van de invoering van de Wet DBA.
lees meer »

28-09-2016
Teruggave BTW wanbetaler eenvoudiger

Als uw organisatie een rekening heeft uitstaan bij een debiteur en deze komt niet met (een deel van) het bedrag over de brug, kunt u de vermelde BTW terugvragen. De voorwaarden om dit bedrag terug te vorderen versoepelen.
lees meer »

27-09-2016
Besteed je voldoende aandacht aan zieke werknemers?

Langdurig zieke werknemers vormen een stevig risico. Door een gebrekkig re-integratieplan blijven deze medewerkers dikwijls onnodig lang langs de kant staan. Met niet geringe financiële gevolgen.
lees meer »

27-09-2016
FNV zet in op 2,5 procent loonsverhoging

De FNV zet in CAO seizoen 2017 in op meer echte banen, verminderen van werkdruk en herverdelen van werk door een Generatiepact. Daarnaast is een inkomensverbetering voor alle werkenden nodig. De looneis in CAO-onderhandelingen wordt gesteld op 2,5 procent. In sectoren waar dat kan is volgens FNV een hogere looneis mogelijk
lees meer »

19-09-2016
Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.
lees meer »

24-08-2016
Deadline 1 september: innovatieve techniek Milieu- of Energielijst 2017

Ondernemers kunnen tot 1 september hun milieuvriendelijke of energiezuinige bedrijfsmiddelen voorleggen die vervolgens vanaf 1 januari 2017 belastingvoordeel opleveren. Daarbij gaat het over de samenstelling van de nieuwe Energie- en Milieulijst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept daarvoor, zoals elk jaar, de hulp in van het bedrijfsleven.
lees meer »

24-08-2016
Nieuwe boeteregels extra aflossen hypotheek lijken leuker dan ze zijn

Met de nieuwe boeteregels die gelden voor het vervroegd aflossen van hun hypotheekschuld zijn woningbezitters niet per definitie voordeliger af dan wanneer zij niet extra aflossen. Hoewel de nieuwe regels voordeliger zijn dan de oude, kan het er in feite op neer komen dat bij vervroegd aflossen toch gewoon de rente over de gehele hypotheekschuld en looptijd moeten worden betaald, slechts de boetes verdwijnen.
lees meer »

24-08-2016
Pech: onzorgvuldige rittenadministratie, toch bijtelling maar geen boete

De bijtelling op een Land Rover uit 2008 met een cataloguswaarde van ? 105.000 over een periode van drie jaar kan aardig in de papieren lopen. Vandaar dat het raadzaam is om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Het niet voldoen aan deze regel leidde tot een fikse naheffing van net geen ? 75.000 en een boete van bijna ? 30.000. Daarmee is de bijtelling hoger dan de jaarlijks voor een dergelijke auto te maken kosten.
lees meer »

03-08-2016
Belastingdienst verwerkt ouderenkorting niet en stuurt onterechte herinnering EU-BTW-melding

De Belastingdienst meldt dat iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt, een te hoge aanslag heeft gehad. Daarnaast is het verwerken van de EU-BTW-meldingen van het tweede kwartaal van 2016 bij een deel van de deelnemers verkeerd gegaan.
lees meer »

03-08-2016
Belastingdienst stuurt bevestigingsbrief voor post op papier

De Belastingdienst verstuurt op 2 augustus een brief naar 55.000 particulieren die zelf of via iemand anders hebben gevraagd om post op papier te blijven ontvangen. Doel van de brief is om de aanvraag te bevestigen.
lees meer »

26-07-2016
Is Pokemons vangen onder werktijd toegestaan?

Ook op de werkvloer lijken werkgevers niet te kunnen ontsnappen aan de Pokémon Go-hype. Zo werd een uitzendkracht in Nijmegen onlangs de deur uitgestuurd, nadat de opdrachtgever hem meerdere keren had verboden dit spelletje te spelen onder werktijd. Wat zijn de regels hiervoor?
lees meer »

22-07-2016
Dit moet je onder de Wet DBA vermijden

De afgelopen maanden stelden Tweede Kamerleden tientallen vragen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën over de Wet DBA. Zo ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die zich in april afvroeg welke omstandigheden voor de Belastingdienst aanwijzingen vormen voor een dienstverband.
lees meer »

16-06-2016
Minimumlonen per 1 juli 2016

Het wettelijk minimumloon zal per 1 juli a.s. licht stijgen. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2016 ? 1.537,20 per maand, ? 354,75 per week en ? 70,95 per dag.
lees meer »

16-06-2016
Minimumlonen per 1 juli 2016

Het wettelijk minimumloon zal per 1 juli a.s. licht stijgen. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2016 ? 1.537,20 per maand, ? 354,75 per week en ? 70,95 per dag.
lees meer »

05-04-2016
De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over.

Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor dit jaar gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit. Anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in.
lees meer »

29-02-2016
STORING!!!

Vanwege een computerstoring zijn wij vandaag moeilijk bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak!
lees meer »

26-02-2016
Aan de Orde

Aan de orde Jaargang 26 nr. 1 / 2016
lees meer »

11-02-2016
AOWer in dienst wordt eenvoudiger

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt. Wat als uw werknemer na die leeftijd wil blijven doorwerken?
lees meer »

11-02-2016
Fiscaal leuk milieuvriendelijk investeren

U kunt fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hoe hoog is dit fiscaal voordeel en welke investeringen komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hoe werkt dat?
lees meer »

10-02-2016
Een controlespeerpunt minder voor de DGA?

Ieder jaar maakt de fiscus een aantal punten bekend die op extra aandacht kunnen rekenen
lees meer »

01-02-2016
Onjuiste definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag 2014

Heeft u een definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen met een datum van 7 of 28 januari 2016?
lees meer »

26-01-2016
Leningen in Gemeente Bernheze

Bent u inwoner van Bernheze? Dan kunt u via SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) gebruikmaken van de volgende leningen:
lees meer »

22-01-2016
Wij zijn op 8 en 9 februari gesloten i.v.m. Carnaval.

Wij zijn op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari gesloten i.v.m. Carnaval
lees meer »

22-01-2016
Boete i.v.m. de Verklaring privegebruik auto

Als blijkt dat de bijtelling in verband met het ?privégebruik auto? ten onrechte niet heeft plaatsgevonden (er is dus meer dan 500 kilometer privé gereden), dan kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen van ? 4222.
lees meer »

22-01-2016
Bijhouden van een goede rittenregistratie

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ?Verklaring geen privégebruik auto? aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.
lees meer »

20-01-2016
Aanhouding en doorzoekingen voor versturen nepmails Belastingdienst

De FIOD heeft een verdachte uit Almere aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst.
lees meer »

15-01-2016
Hogere werkgeverslasten 2016: hoe zit het precies?

Diverse media koppen dat de werkgeverslasten 2016 stijgen. Gemiddeld genomen is dat ook het geval maar dat kan per individuele werkgever behoorlijk verschillen. In sommige gevallen kunnen ze zelfs dalen.
lees meer »

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »