Boete i.v.m. de Verklaring privegebruik auto


22-01-2016

Als blijkt dat de bijtelling in verband met het ‘privégebruik auto’ ten onrechte niet heeft plaatsgevonden (er is dus meer dan 500 kilometer privé gereden), dan kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen van € 4222.

Als er sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’ (bijv. wanneer voor de tweede keer sprake is van een verzuim), dan kan een boete opgelegd worden van € 5278. Dit zal in ieder geval gebeuren wanneer een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie wordt overgelegd.

Wanneer er sprake is van grove schuld of opzet, dan wordt een boete opgelegd van 40% respectievelijk 80% van de te weinig betaalde loonheffing, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Is als gevolg van grove schuld of opzettelijk een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie overgelegd, dan wordt een vergrijpboete opgelegd van 100%. Uitgangspunt is dat deze boeten worden opgelegd aan de werknemer.

Echter, als de inhoudingsplichtige wist dat er ten onrechte op grond van een Verklaring privégebruik auto geen bijtelling in de loonaangifte heeft plaatsgevonden, dan kan de boete aan de inhoudingsplichtige worden opgelegd. De bewijslast daarbij rust op de inspecteur.

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »