Boete i.v.m. de Verklaring privegebruik auto


22-01-2016

Als blijkt dat de bijtelling in verband met het ‘privégebruik auto’ ten onrechte niet heeft plaatsgevonden (er is dus meer dan 500 kilometer privé gereden), dan kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen van € 4222.

Als er sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’ (bijv. wanneer voor de tweede keer sprake is van een verzuim), dan kan een boete opgelegd worden van € 5278. Dit zal in ieder geval gebeuren wanneer een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie wordt overgelegd.

Wanneer er sprake is van grove schuld of opzet, dan wordt een boete opgelegd van 40% respectievelijk 80% van de te weinig betaalde loonheffing, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Is als gevolg van grove schuld of opzettelijk een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie overgelegd, dan wordt een vergrijpboete opgelegd van 100%. Uitgangspunt is dat deze boeten worden opgelegd aan de werknemer.

Echter, als de inhoudingsplichtige wist dat er ten onrechte op grond van een Verklaring privégebruik auto geen bijtelling in de loonaangifte heeft plaatsgevonden, dan kan de boete aan de inhoudingsplichtige worden opgelegd. De bewijslast daarbij rust op de inspecteur.

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »