Een controlespeerpunt minder voor de DGA?


10-02-2016

Speerpunten fiscus. Ieder jaar maakt de fiscus een aantal punten bekend die op extra aandacht kunnen rekenen. In diverse media werd recentelijk gemeld dat de Belastingdienst in 2016 buitengewone aandacht zou besteden aan de hoogte van de rekening-courantlening van DGA’s met hun BV, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit BV’s voor onzakelijke doeleinden.

Ontkenning. Een woordvoerder van het Ministerie van Financiën heeft echter inmiddels ontkend dat dit een speerpunt voor 2016 zou zijn. De Belastingdienst herkent zich niet in de berichten en weet niet waar ze vandaan komen.

Actie toch vereist. Deze uitlating betekent uiteraard niet dat u als DGA met een forse rekening-courantschuld op uw lauweren kunt rusten. Het is nog steeds mogelijk dat de fiscus hierover kritische vragen gaat stellen. U kunt de zakelijkheid van de lening versterken door het afsluiten van een leningsovereenkomst met uw BV. In deze (schriftelijke) overeenkomst moet dan staan welke zakelijke voorwaarden, zoals een zakelijke rente en het aflossingsschema, er zijn afgesproken.

U kunt de zakelijkheid van de lening evengoed versterken door het afsluiten van een leningsovereenkomst met uw BV, ook al lijkt de fiscus hierop minder te controleren. U kunt gedoe beter voor zijn!

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »