Een controlespeerpunt minder voor de DGA?


10-02-2016

Speerpunten fiscus. Ieder jaar maakt de fiscus een aantal punten bekend die op extra aandacht kunnen rekenen. In diverse media werd recentelijk gemeld dat de Belastingdienst in 2016 buitengewone aandacht zou besteden aan de hoogte van de rekening-courantlening van DGA’s met hun BV, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit BV’s voor onzakelijke doeleinden.

Ontkenning. Een woordvoerder van het Ministerie van Financiën heeft echter inmiddels ontkend dat dit een speerpunt voor 2016 zou zijn. De Belastingdienst herkent zich niet in de berichten en weet niet waar ze vandaan komen.

Actie toch vereist. Deze uitlating betekent uiteraard niet dat u als DGA met een forse rekening-courantschuld op uw lauweren kunt rusten. Het is nog steeds mogelijk dat de fiscus hierover kritische vragen gaat stellen. U kunt de zakelijkheid van de lening versterken door het afsluiten van een leningsovereenkomst met uw BV. In deze (schriftelijke) overeenkomst moet dan staan welke zakelijke voorwaarden, zoals een zakelijke rente en het aflossingsschema, er zijn afgesproken.

U kunt de zakelijkheid van de lening evengoed versterken door het afsluiten van een leningsovereenkomst met uw BV, ook al lijkt de fiscus hierop minder te controleren. U kunt gedoe beter voor zijn!

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »