AOWer in dienst wordt eenvoudiger


11-02-2016

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt. Wat als uw werknemer na die leeftijd wil blijven doorwerken?

Beperking loonbetaling zieke AOW’er per 2016? Dit houdt inderdaad in dat u per 2016 het loon van een AOW-gerechtigde werknemer die ziek wordt, 13 weken dient door te betalen in plaats van 2 jaar.

Cao en AVR. In artikel 7.2 van de horeca-cao 2012-2013 en het KHN-arbeidsvoorwaardenreglement is toch opgenomen dat er 2 jaar dient te worden doorbetaald? Van belang is dat deze arbeidsvoorwaarden niet van toepassing zijn op het contract van de bij u werkzame AOW-gerechtigde. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe wet in 2018 wordt geëvalueerd. Dan wordt ook bepaald of de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte nog verder wordt teruggebracht naar 6 weken. Let op. Deze regeling geldt alleen voor AOW-gerechtigden en niet voor werknemers die eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen gaan.

Beperking opzegverbod. Het verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte bij AOW-gerechtigde werknemers geldt slechts gedurende 13 weken in plaats van 2 jaar. Mocht uw werknemer al ziek zijn vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de doorbetaling van het loon na de AOW-gerechtigde leeftijd maximaal 13 weken door.

Minder re-integratieverplichtingen. U heeft voor een zieke AOW’er geen verplichting tot het zoeken van passend werk bij een andere werkgever (‘tweede spoor’ genoemd) en u hoeft geen plan van aanpak op te stellen. Wel moet u de re-integratie van de AOW-gerechtigde werknemer binnen uw eigen bedrijf bevorderen en maatregelen treffen die het de werknemer mogelijk maken de eigen of passende arbeid te verrichten.

Opzegtermijn één maand. De opzegtermijn voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (op of na), wordt één maand. Die termijn geldt ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

Ketenbepaling . Mocht u uw werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd een contract voor bepaalde tijd aanbieden, dan geldt een soepelere ketenbepaling namelijk: 6 x 4 x 6. Dus moet u bij 6 tijdelijke contracten of bij een dienstverband (tussenliggende periodes van 6 maanden of minder meegerekend) van 4 jaar een vast contract aanbieden.

Het is nu aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te houden of te nemen. De doorbetaling bij ziekte is 13 weken. U mag bij ziekte zelfs na 13 weken opzeggen!

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »