AOWer in dienst wordt eenvoudiger


11-02-2016

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt. Wat als uw werknemer na die leeftijd wil blijven doorwerken?

Beperking loonbetaling zieke AOW’er per 2016? Dit houdt inderdaad in dat u per 2016 het loon van een AOW-gerechtigde werknemer die ziek wordt, 13 weken dient door te betalen in plaats van 2 jaar.

Cao en AVR. In artikel 7.2 van de horeca-cao 2012-2013 en het KHN-arbeidsvoorwaardenreglement is toch opgenomen dat er 2 jaar dient te worden doorbetaald? Van belang is dat deze arbeidsvoorwaarden niet van toepassing zijn op het contract van de bij u werkzame AOW-gerechtigde. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe wet in 2018 wordt geëvalueerd. Dan wordt ook bepaald of de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte nog verder wordt teruggebracht naar 6 weken. Let op. Deze regeling geldt alleen voor AOW-gerechtigden en niet voor werknemers die eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen gaan.

Beperking opzegverbod. Het verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte bij AOW-gerechtigde werknemers geldt slechts gedurende 13 weken in plaats van 2 jaar. Mocht uw werknemer al ziek zijn vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de doorbetaling van het loon na de AOW-gerechtigde leeftijd maximaal 13 weken door.

Minder re-integratieverplichtingen. U heeft voor een zieke AOW’er geen verplichting tot het zoeken van passend werk bij een andere werkgever (‘tweede spoor’ genoemd) en u hoeft geen plan van aanpak op te stellen. Wel moet u de re-integratie van de AOW-gerechtigde werknemer binnen uw eigen bedrijf bevorderen en maatregelen treffen die het de werknemer mogelijk maken de eigen of passende arbeid te verrichten.

Opzegtermijn één maand. De opzegtermijn voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (op of na), wordt één maand. Die termijn geldt ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

Ketenbepaling . Mocht u uw werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd een contract voor bepaalde tijd aanbieden, dan geldt een soepelere ketenbepaling namelijk: 6 x 4 x 6. Dus moet u bij 6 tijdelijke contracten of bij een dienstverband (tussenliggende periodes van 6 maanden of minder meegerekend) van 4 jaar een vast contract aanbieden.

Het is nu aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te houden of te nemen. De doorbetaling bij ziekte is 13 weken. U mag bij ziekte zelfs na 13 weken opzeggen!

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »