Fiscaal leuk milieuvriendelijk investeren


11-02-2016

U kunt fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hoe hoog is dit fiscaal voordeel en welke investeringen komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hoe werkt dat?

Fiscaal voordeel

Investeringsaftrek. Investeert u, dan kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een extra belastingaftrek tot maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor bijna alle investeringen.

Let op. Uitgezonderd zijn onder meer personenauto’s, woonhuizen, grond, goodwill en bedrijfsmiddelen die worden verhuurd. Voor de KIA geldt een ondergrens van € 450,- per investering en € 2.300,- als totale ondergrens.

Bij bepaalde investeringen in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen is het mogelijk om extra fiscaal voordeel te behalen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MIA. Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) kunt u een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst van uw onderneming krijgen. De extra aftrekmogelijkheid is een bepaald percentage van het investeringsbedrag, afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. Deze percentages zijn respectievelijk 13,5%, 27% en 36%.

Vamil. Met de Vamil-regeling kunt u tot maximaal 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment afschrijven. U kunt daarmee uw fiscale winst, op een door u gewenst tijdstip, verlagen en zo (liquiditeits)voordeel behalen.

Milieulijst. Om in aanmerking te komen voor de MIA en/of de Vamil moet uw investering vermeld staan op de zogenaamde ‘Milieulijst’. In sommige gevallen is ook een combinatie tussen MIA en Vamil mogelijk. Bij deze regelingen geldt dat de minimale investering € 2.500,- moet bedragen.

Milieulijst 2016

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Op de Milieulijst 2016 staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en/of de Vamil.

Enkele nieuwe bedrijfsmiddelen voor de land- en tuinbouw en de veehouderij zijn:

F2147 systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw;

A2190 kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem;

F2212 duurzame melkveestal met weidegang;

E2337 spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw;

A2349 spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt;

B2352 mechanische onkruidknipper;

A2651 algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking;

F2659 mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor.

Het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels staan niet langer op de Milieulijst.

Uw volgende stap

Op http://tipsenadvies-landbouw.nl/download vindt u de ‘Milieulijst 2016’ met alle bedrijfsmiddelen die recht geven op de MIA (LB 18.08.02).

Tijdig melden

U moet binnen drie maanden na het tekenen van de opdrachtbevestiging uw investering melden bij RVO. Let daar dus op!

Betrek in uw investeringsplannen ook de Milieulijst. Als uw aankoop namelijk daarop staat, kan dat tot wel 36% extra aan investeringsaftrek opleveren. Meld uw investering aan via de site van RVO om te kunnen profiteren van de extra aftrekpost. Doe dit binnen drie maanden na het tekenen van het koopcontract.

 

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »