Fiscaal leuk milieuvriendelijk investeren


11-02-2016

U kunt fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hoe hoog is dit fiscaal voordeel en welke investeringen komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hoe werkt dat?

Fiscaal voordeel

Investeringsaftrek. Investeert u, dan kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een extra belastingaftrek tot maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor bijna alle investeringen.

Let op. Uitgezonderd zijn onder meer personenauto’s, woonhuizen, grond, goodwill en bedrijfsmiddelen die worden verhuurd. Voor de KIA geldt een ondergrens van € 450,- per investering en € 2.300,- als totale ondergrens.

Bij bepaalde investeringen in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen is het mogelijk om extra fiscaal voordeel te behalen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MIA. Met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) kunt u een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst van uw onderneming krijgen. De extra aftrekmogelijkheid is een bepaald percentage van het investeringsbedrag, afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. Deze percentages zijn respectievelijk 13,5%, 27% en 36%.

Vamil. Met de Vamil-regeling kunt u tot maximaal 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment afschrijven. U kunt daarmee uw fiscale winst, op een door u gewenst tijdstip, verlagen en zo (liquiditeits)voordeel behalen.

Milieulijst. Om in aanmerking te komen voor de MIA en/of de Vamil moet uw investering vermeld staan op de zogenaamde ‘Milieulijst’. In sommige gevallen is ook een combinatie tussen MIA en Vamil mogelijk. Bij deze regelingen geldt dat de minimale investering € 2.500,- moet bedragen.

Milieulijst 2016

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Op de Milieulijst 2016 staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en/of de Vamil.

Enkele nieuwe bedrijfsmiddelen voor de land- en tuinbouw en de veehouderij zijn:

F2147 systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw;

A2190 kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem;

F2212 duurzame melkveestal met weidegang;

E2337 spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw;

A2349 spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt;

B2352 mechanische onkruidknipper;

A2651 algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking;

F2659 mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor.

Het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels staan niet langer op de Milieulijst.

Uw volgende stap

Op http://tipsenadvies-landbouw.nl/download vindt u de ‘Milieulijst 2016’ met alle bedrijfsmiddelen die recht geven op de MIA (LB 18.08.02).

Tijdig melden

U moet binnen drie maanden na het tekenen van de opdrachtbevestiging uw investering melden bij RVO. Let daar dus op!

Betrek in uw investeringsplannen ook de Milieulijst. Als uw aankoop namelijk daarop staat, kan dat tot wel 36% extra aan investeringsaftrek opleveren. Meld uw investering aan via de site van RVO om te kunnen profiteren van de extra aftrekpost. Doe dit binnen drie maanden na het tekenen van het koopcontract.

 

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »