Is Pokemons vangen onder werktijd toegestaan?


26-07-2016

Ook op de werkvloer lijken werkgevers niet te kunnen ontsnappen aan de Pokémon Go-hype. Zo werd een uitzendkracht in Nijmegen onlangs de deur uitgestuurd, nadat de opdrachtgever hem meerdere keren had verboden dit spelletje te spelen onder werktijd. Wat zijn de regels hiervoor?

In de wet staan geen specifieke regels voor internet- en telefoongebruik op de werkvloer. In het algemeen kan worden gezegd dat een werknemer ‘in redelijkheid’ gebruik mag maken van internet en telefoon voor privédoeleinden tijdens werktijd.  Als een werknemer incidenteel of tijdens de pauze een keer een privégesprek voert via zijn mobiel of op Facebook kijkt, is dit meestal niet zo’n probleem. Maar als het werk van de werknemer onder het overmatig privégebruik van deze middelen lijdt, is het uiteraard een ander verhaal. Een werknemer ontvangt immers geen salaris om onder werktijd spelletjes op zijn mobiel te spelen. 

Het kan echter lastig zijn om het privégebruik van internet of telefoon te controleren. U mag het websitegebruik van individuele werknemers bijvoorbeeld niet zomaar monitoren.

Gedragsregels voor gebruik van internet, e-mail en mobiel

Een werkgever staat sterker als hij gedragsregels of een protocol (tool) heeft opgesteld voor het gebruik van internet en mobiel op het werk. In zo’n protocol kan hij bijvoorbeeld opnemen dat een werknemer bepaalde websites niet mag bezoeken (denk aan gok- of pornosites) en dat het internet- en mobielgebruik voor privédoeleinden binnen de perken moet blijven.
Of het privégebruik van internet en mobiel een goede reden is voor ontslag, zal onder meer afhangen van de mate van het gebruik, of de werkgever hiervoor een protocol heeft en of de werknemer waarschuwingen heeft gehad voor zijn gedrag. 

 Bron: Redactie HR Rendement 

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »