Belastingdienst verwerkt ouderenkorting niet en stuurt onterechte herinnering EU-BTW-melding


03-08-2016

De Belastingdienst meldt dat iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt, een te hoge aanslag heeft gehad. Daarnaast is het verwerken van de EU-BTW-meldingen van het tweede kwartaal van 2016 bij een deel van de deelnemers verkeerd gegaan.

 

Ouderenkorting

De ouderenkorting geldt voor mensen die op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebben. De korting wordt automatisch gegeven bij de aangifte. Iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt ontvangen binnenkort van de Belastingdienst een nieuwe aanslag en een excuusbrief.

 

EU-BTW-melding

Met het verwerken van de EU-BTW-meldingen van het tweede kwartaal van 2016 is er bij een klein deel van de deelnemers iets verkeerd gegaan. Er staat ten onrechte ‘Herinnering! U moet nog melding doen.’ Hebt u op tijd uw melding voor uw klant gedaan? Dan staat er in zijn dossier ‘Wij hebben uw melding ontvangen’. Staat er daarnaast toch een herinnering dat u voor uw klant nog melding moet doen? Dan kan die melding worden genegeerd. Als u de melding tijdig hebt gedaan voor uw klant, hoeft er nu niets te gebeuren, zo zegt de Belastingdienst.

 

Bron: Belastingdienst

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »