Belastingdienst verwerkt ouderenkorting niet en stuurt onterechte herinnering EU-BTW-melding


03-08-2016

De Belastingdienst meldt dat iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt, een te hoge aanslag heeft gehad. Daarnaast is het verwerken van de EU-BTW-meldingen van het tweede kwartaal van 2016 bij een deel van de deelnemers verkeerd gegaan.

 

Ouderenkorting

De ouderenkorting geldt voor mensen die op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebben. De korting wordt automatisch gegeven bij de aangifte. Iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt ontvangen binnenkort van de Belastingdienst een nieuwe aanslag en een excuusbrief.

 

EU-BTW-melding

Met het verwerken van de EU-BTW-meldingen van het tweede kwartaal van 2016 is er bij een klein deel van de deelnemers iets verkeerd gegaan. Er staat ten onrechte ‘Herinnering! U moet nog melding doen.’ Hebt u op tijd uw melding voor uw klant gedaan? Dan staat er in zijn dossier ‘Wij hebben uw melding ontvangen’. Staat er daarnaast toch een herinnering dat u voor uw klant nog melding moet doen? Dan kan die melding worden genegeerd. Als u de melding tijdig hebt gedaan voor uw klant, hoeft er nu niets te gebeuren, zo zegt de Belastingdienst.

 

Bron: Belastingdienst

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »