Deadline 1 september: innovatieve techniek Milieu- of Energielijst 2017


24-08-2016

Ondernemers kunnen tot 1 september hun milieuvriendelijke of energiezuinige bedrijfsmiddelen voorleggen die vervolgens vanaf 1 januari 2017 belastingvoordeel opleveren. Daarbij gaat het over de samenstelling van de nieuwe Energie- en Milieulijst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept daarvoor, zoals elk jaar, de hulp in van het bedrijfsleven.

Fiscaal voordeel EIA/MIA tot 58%

Via de Energie- en Milieulijst wil de Nederlandse overheid ondernemers stimuleren om te investeren in energievriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen. Deze lijsten zijn gekoppeld aan de Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (resp. EIA, MIA en Vamil). Het aanschaffen van bedrijfsmiddel die op deze lijsten staan vermeld worden fiscaal voordelig.

Een deel van de investeringskosten kan namelijk in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Voor de MIA (Milieulijst) loopt dit percentage op tot 36% en bij de EIA (Energielijst) mag sinds 1 januari 2016 zelfs tot 58% in mindering worden gebracht.

Aanmelden Energie-en Milieulijst via website RVO

Alle ideeën zijn in principe welkom, en het indienen van nieuwe voorstellen kan heel gemakkelijk op de website van RVO via een aantal stappen. Of een voorstel daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing op de Milieu- of Energielijst hangt af van een aantal criteria. Zo zijn de mate van energiebesparing en de milieuverdienste natuurlijk erg belangrijk. Ook is RVO geïnteresseerd in innovaties die net, of binnenkort op de markt worden gebracht. Tot slot is RVO op zoek naar technieken die aansluiten bij het nieuwe energie- of milieubeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als zonne-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, mobiliteit of grondstoffen en afval.


Meer informatie over dit onderwerp o.a. via PNO.

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »