Nieuwe boeteregels extra aflossen hypotheek lijken leuker dan ze zijn


24-08-2016

Met de nieuwe boeteregels die gelden voor het vervroegd aflossen van hun hypotheekschuld zijn woningbezitters niet per definitie voordeliger af dan wanneer zij niet extra aflossen. Hoewel de nieuwe regels voordeliger zijn dan de oude, kan het er in feite op neer komen dat bij vervroegd aflossen toch gewoon de rente over de gehele hypotheekschuld en looptijd moeten worden betaald, slechts de boetes verdwijnen.

De nieuwe regels behelzen dat bij het vervroegd en extra aflossen – buiten de afspraken die in het hypotheekcontract zijn vastgelegd – banken geen extra kosten in rekening mag brengen. De nieuwe regels vloeien voort uit aanpassing van Nederlandse regels aan Brusselse EU-voorschriften, het zgn Mortgage Credit Directive.  De nieuwe richtlijn stelt dat de door de bank nooit meer boeterente mag vragen dan het financiële nadeel dat zij zou hebben van het vervroegd aflossen. Met andere woorden: de klant betaalt gewoon de rente over de nog uitstaande periodes die hij/zij had moeten betalen wanneer er niet vervroegd zou worden afgelost. Of wat diplomatieker verwoord: ‘de boete mag nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten van de geldverstrekker.’

De Vereniging Eigen Huis is blij met de nieuwe regels en vindt het verbod op hoege boetes een groot winstpunt en CDA-kamerlid Pieter Omtzicht heeft in een tweet al laten weten dat hij vind dat de AFM moet gaan uitrekenen welke kosten de banken bij vervroegd aflossen in rekening

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »