Nieuwe boeteregels extra aflossen hypotheek lijken leuker dan ze zijn


24-08-2016

Met de nieuwe boeteregels die gelden voor het vervroegd aflossen van hun hypotheekschuld zijn woningbezitters niet per definitie voordeliger af dan wanneer zij niet extra aflossen. Hoewel de nieuwe regels voordeliger zijn dan de oude, kan het er in feite op neer komen dat bij vervroegd aflossen toch gewoon de rente over de gehele hypotheekschuld en looptijd moeten worden betaald, slechts de boetes verdwijnen.

De nieuwe regels behelzen dat bij het vervroegd en extra aflossen – buiten de afspraken die in het hypotheekcontract zijn vastgelegd – banken geen extra kosten in rekening mag brengen. De nieuwe regels vloeien voort uit aanpassing van Nederlandse regels aan Brusselse EU-voorschriften, het zgn Mortgage Credit Directive.  De nieuwe richtlijn stelt dat de door de bank nooit meer boeterente mag vragen dan het financiële nadeel dat zij zou hebben van het vervroegd aflossen. Met andere woorden: de klant betaalt gewoon de rente over de nog uitstaande periodes die hij/zij had moeten betalen wanneer er niet vervroegd zou worden afgelost. Of wat diplomatieker verwoord: ‘de boete mag nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten van de geldverstrekker.’

De Vereniging Eigen Huis is blij met de nieuwe regels en vindt het verbod op hoege boetes een groot winstpunt en CDA-kamerlid Pieter Omtzicht heeft in een tweet al laten weten dat hij vind dat de AFM moet gaan uitrekenen welke kosten de banken bij vervroegd aflossen in rekening

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »