Zo kunt u nog belasting besparen voor 31 december


23-12-2016

Aan het einde van het jaar is het zinvol om na te gaan of u nog fiscaal voordeel kunt behalen.

Uw inkomsten uit sparen en beleggen worden in box 3 belast. Hiervoor geldt voor 2017 een heffingsvrij vermogen van € 25.000,- en voor fiscale partners € 50.000,-. De Belastingdienst meet uw vermogen op 1 januari. Het verlagen van uw vermogen vóór die datum kan daarom een oplossing zijn om zo minder belasting te betalen over 2017. Check daarom of u overal aan gedacht heeft en sluit het jaar mooi af!

1.     Doe grote uitgaven die u al gepland heeft nog in 2016

Heeft u grote uitgaven gepland voor 2017, betaal deze dan nog vóór 31 december. U kunt bijvoorbeeld denken aan een mooie reis of de aankoop van een nieuwe laptop of grote aankopen die u doet voor uw huis. Als u weet dat u deze bedragen toch al gaat uitgeven, kunt u dat beter voor het einde van het jaar doen. De bedragen horen dan niet meer tot uw vermogen op 1 januari 2017. Zo bespaart u belasting.

2.     Maakt optimaal gebruik van belastingvrij schenken aan uw kinderen

U kunt uw vermogen natuurlijk ook verminderen door te schenken aan uw kinderen. Zo houdt u het geld nog in de familie ook. Schenken aan kinderen kan in 2016 belastingvrij tot een bedrag van € 5.304,- per jaar per kind. Voor kleinkinderen is dat

€ 2.122,-. Daarnaast kunt u eenmalig in uw leven € 25.449,- schenken aan uw kinderen. Voorwaarde is dat zij de leeftijd van 18 tot 40 jaar hebben. Als u gebruik maakt van deze eenmalige vrijstelling, dan komt deze in dat jaar in de plaats van de vrijstelling van € 5.304,-.

3.     Benut uw fiscale jaarruimte voor banksparen

Met banksparen, zoals Aanvullend PensioenSparen, vermindert u uw belastbaar inkomen. Elk jaar mag u met belastingvoordeel een bedrag sparen voor uw pensioen. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen. U betaalt pas belasting in de jaren waarin u uitkeringen krijgt over dit opgebouwde spaarbedrag. Mogelijk valt u, als u met pensioen bent, in een lager belastingtarief. Dit kan u dan nog een keer een voordeel opleveren. Hoeveel u mag aftrekken hangt af van uw jaarruimte. De jaarruimte kunt u berekenen met de rekenhulp lijfrentepremie op de site van de Belastingdienst.

4.     Los schulden tot € 3.000,- af

Schulden mag u aftrekken van uw vermogen in box 3. Hiervoor geldt echter een drempel. Schulden tot een bedrag van € 3.000,- mag u niet in mindering brengen op uw vermogen. Voor fiscale partners is dat € 6.000,-. Het loont daarom om deze kleine schulden af te lossen vóór 2017. Denk bijvoorbeeld aan de schuld op uw creditcard. Ook hiermee vermindert u het belastbaar bedrag in box 3 waarover u belasting betaalt.

5.     In sommige gevallen kan het slim zijn om gebruik te maken van de boetevrije aflossingsruimte van uw hypotheek

Als u een aflossingsvrije, lineaire of annuïtaire hypotheek heeft waarop u boetevrij kunt aflossen, kan het zinvol zijn om hiervan gebruik te maken. Zeker als u voldoende financiële reserves heeft en een hogere rente betaalt voor uw hypotheek dan u nu ontvangt op uw spaarrekening, kan dit interessant zijn.

Aflossen op spaar-, bankspaar- of levenhypotheken kan fiscale gevolgen hebben. Raadpleeg voor aflossen op deze producten altijd een adviseur.

Bron: Nationale Nederlanden 

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »