Voorlopige aanslag 2017 mogelijk verkeerd berekend


10-01-2017

De Belastingdienst meldt dat de berekening van een voorlopige aanslag voor 2017 mogelijk niet klopt. Bij het invullen van meer dan drie inkomsten uit vroegere dienstbetrekking is het inkomen van u verkeerd berekend. De Belastingdienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het te herstellen.

Voor wie is het?

Hebt u een voorlopige aanslag voor 2017 aangevraagd of gewijzigd op Mijn Belastingdienst? En hebt u hierin méér dan drie inkomsten uit vroegere dienstbetrekking ingevuld? Dan kopt de berekening van het bedrag van de voorlopige aanslag mogelijk niet.

Wat nu?

Voorlopige hoeft u nog niks te doen. De Belastingdienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit voor u te herstellen door het inkomen en de voorlopige aanslag alsnog juist te berekenen. Daarnaast wordt op korte termijn een nieuwe versie van het programma voor het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag 2017 geplaatst op Mijn Belastingdienst waarin dit probleem niet meer voorkomt. 

Bron: Belastingdienst

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »