Werkgevers zien sociale regelingen regelmatig over het hoofd, waardoor ze geld laten liggen. Van welke UWV-regelingen kan je meer profijt hebben?


26-01-2017

1. Proefplaatsing voor ouderen of arbeidsgehandicapten

Als de werkgever twijfelt over de geschiktheid van een oudere of arbeidsgehandicapte kan hij via UWV toestemming krijgen hem eerst gedurende twee maanden op een proefplaatsing voor hem te laten werken. Voordeel: hij bindt zich nog niet via een arbeidsovereenkomst en hoeft gedurende de proefplaatsing ook geen loon te betalen. Voorwaarde is wel dat de werkgever de intentie heeft de werkzoekende na de proefplaatsing een dienstverband van dezelfde omvang en voor ten minste zes maanden aan te bieden. In bijzonder uitzonderlijke gevallen (periode van 2 maanden is te kort om twijfel weg te nemen) is een langere proefplaatsing mogelijk tot wel 6 maanden.

2. Mobiliteitsbonus voor ouderen en arbeidsgehandicapten

De mobiliteitsbonus is een belastingmaatregel waarmee de werkgever toestemming krijgt het totaal aan SV premies dat hij moet afdragen te verminderen met het bedrag van de mobiliteitsbonus. Dit
is van toepassing als de werkgever iemand aanneemt die een uitkering achterlaat en die bij aanvang van het dienstverband tenminste 56 jaar oud is of arbeidsgehandicapt.
Hoe hoog de korting uiteindelijk wordt, is afhankelijk van het dienstverband. Bij een fulltime dienstverband (38 uur) kan zolang het dienstverband duurt, maar niet langer dan drie jaar een bedrag van € 7000 in mindering worden gebracht op het totaal aan af te dragen SV premies. Naar gelang het dienstverband minder uren omvat, wordt de korting naar rato verminderd.

De werkgever kan zelfstandig de premieafdracht aanpassen. Daar is geen toestemming voor nodig. Bij een 56-plusser moet de werkgever als bewijs een doelgroepverklaring in zijn administratie bewaren waaruit blijkt dat de werkzoekende aan de voorwaarden (uitkering achterlaten, ten minste 56 jaar) voldoet. Deze doelgroepverklaring vraagt de werkzoekende op bij UWV of bij de gemeente, afhankelijk welke uitkering achtergelaten wordt. Bij de arbeidsgehandicapte bewaart de werkgever een afschrift van de toekenningsbeschikking WIA of Wajong die UWV aan de werkzoekende heeft gestuurd.

3. No risk polis voor arbeidsgehandicapte

Een werkgever die iemand aanneemt met een arbeidshandicap of ziekte heeft wellicht het idee dat hij een hoger risico loopt dat de werkzoekende uitvalt wegens ziekte dan wanneer hij iemand aanneemt zonder handicap. Omdat de gevolgen van ziekte in eerste plaats bij de werkgever liggen, krijgt de werkgever die een arbeidsgehandicapte aanneemt gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband een no risk polis. Dat betekent dat als de werkzoekende ziek wordt (geldt voor iedere ziekte, is niet gerelateerd aan de handicap) de werkgever weliswaar gewoon het loon door moet betalen, maar ook via UWV een ziektewet uitkering kan krijgen. Die uitkering compenseert een groot deel van zijn loonkosten.

4. Loondispensatie bij een Wajong uitkering

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.
UWV beoordeelt de loonwaarde van de werkzoekende. Als die beneden het minimumloon ligt, krijgt de werkgever toestemming om de dispensatie toe te passen en vult UWV het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

Bron: HR Actueel

 

 

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »