Alleen postbusnummer, dan geen aftrek BTW


13-02-2017

 

Om de voorbelasting voor de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet een factuur aan de factuurvereisten voldoen. Als er alleen een postbusnummer als adres op de factuur is vermeld, voldoet de factuur niet aan de vereisten en kan de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren en/of een boete opleggen.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting moet een factuur aan een aantal eisen voldoen. Eén van die eisen is dat het volledige adres van de organisatie en dat van de afnemer vermeld wordt. Hierbij gaat het om het adres waar de feitelijke organisatie is gevestigd. De vermelding van alleen een postbusnummer is dus niet voldoende. De fiscus kan dan moeilijk gaan doen. Hij kan een boete opleggen die kan oplopen tot € 5.278.

Bij meer gebreken geen aftrek

In principe zal de Belastingdienst niet snel aangeven dat de voorbelasting niet mag worden afgetrokken bij een licht gebrek, zoals het vermelden van alleen een postbusadres, aan de factuur. Maar als hij meer gebreken aan de factuur ontdekt, zal de fiscus er sneller toe overgaan om de  aftrek van voorbelasting te weigeren.

Wij hebben een folder met factuureisen samengesteld. Mocht u graag zo’n folder ontvangen, neem dan contact met ons op.

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »