Alleen postbusnummer, dan geen aftrek BTW


13-02-2017

 

Om de voorbelasting voor de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet een factuur aan de factuurvereisten voldoen. Als er alleen een postbusnummer als adres op de factuur is vermeld, voldoet de factuur niet aan de vereisten en kan de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren en/of een boete opleggen.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting moet een factuur aan een aantal eisen voldoen. Eén van die eisen is dat het volledige adres van de organisatie en dat van de afnemer vermeld wordt. Hierbij gaat het om het adres waar de feitelijke organisatie is gevestigd. De vermelding van alleen een postbusnummer is dus niet voldoende. De fiscus kan dan moeilijk gaan doen. Hij kan een boete opleggen die kan oplopen tot € 5.278.

Bij meer gebreken geen aftrek

In principe zal de Belastingdienst niet snel aangeven dat de voorbelasting niet mag worden afgetrokken bij een licht gebrek, zoals het vermelden van alleen een postbusadres, aan de factuur. Maar als hij meer gebreken aan de factuur ontdekt, zal de fiscus er sneller toe overgaan om de  aftrek van voorbelasting te weigeren.

Wij hebben een folder met factuureisen samengesteld. Mocht u graag zo’n folder ontvangen, neem dan contact met ons op.

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »