Lage-inkomensvoordeel (LIV)


13-02-2017

Vanaf januari 2017 hebben werkgevers recht op een financiële bijdrage wanneer zij mensen aannemen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. Dat werkt zo:


• Werkgevers die werknemers aannemen met een loon tot 110 procent van het minimumloon, hebben recht op een LIV van € 2000.
• Werkgevers die werknemers aannemen met een loon van 110 procent tot 125 procent van het minimumloon, hebben recht op een LIV van € 1000.


Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal 1248 uur in een jaar bij dezelfde werkgever in dienst moet zijn, ofwel 24 uur per week. De werkgever hoeft zelf trouwens niets te doen om deze subsidie te krijgen. De Belastingdienst beoordeelt op basis van uren en jaarloon welk bedrijf in aanmerking komt en het UWV kent het bedrag dan automatisch toe na afloop van het kalenderjaar. Vroeger was het dit een premiekortingsregeling, waarvoor je als werkgever zelf van alles moest doen, maar nu is dat dus anders. Het is echt een subsidieregeling geworden.

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »