Niet luisteren kost werkgevers klauwen met geld.


15-02-2017

Niet luisteren kost werkgevers klauwen met geld. Fascinerend onderzoek onder ruim duizend Amerikaanse werknemers: elk belangrijk gesprek wat NIET gevoerd wordt, kost 7.000 euro plus een verspilde werkweek aan arbeidsuren. Werkgevers doen luisteren en communicatie nog wel eens af als soft skills, maar met deze rekensom kun je je afvragen of dat terecht is.

De onderzoekers, bestseller-auteurs Joseph Grenny en David Maxfield, onderzochten 1.025 mensen. Bijna driekwart van hen gaf aan zich soms niet helemaal uit te spreken, waar dat eigenlijk wel nodig was geweest. Ze spraken zich bijvoorbeeld niet uit over wangedrag van collega’s, of ze praatten niet vrijuit over fouten in het werkproces.

Gevraagd naar wat dit kost, schatten mensen een bedrag van 7.000 euro voor elk essentieel niet-gevoerd gesprek. Maar dat is enkel een gemiddelde. In sommige functies betekent niet-praten een verlies van bijna 50.000 euro, en twee weken arbeidstijd. En waar gaat dat verlies hem dan in zitten? Energie steken in dingen die er niet toe doen (onderling klagen en roddelen) en extra werk doen wat eigenlijk niet nodig was.

Andere kosten zijn dan waarschijnlijk nog niet eens meegenomen, zoals een afname van engagement en werkmoraal en het aantasten van de organisatiecultuur.

Open gesprekken

Slechts één procent van de werknemers zegt zich heel veilig te voelen om dingen aan de kaak te stellen. Wellicht ten overvloede, maar dat betekent dat 99 procent zich dus ónveilig voelt om vrijuit te spreken. Slechts een derde van de bedrijven heeft een bedrijfscultuur waarin praten wordt aangemoedigd, maar kennelijk helpt zelfs dat niet altijd.

Vier tips om gesprekken te faciliteren

·         Draai het risico om. Veel mensen houden zich in omdat ze bang zijn voor wat er met hun baan kan gebeuren als ze eerlijk zijn. Maar eigenlijk zou je het gevaar om moeten draaien. Dus: wat is het risico voor mij en de organisatie als ik níet open en eerlijk ben?

·         Doe eerst het innerlijke werk. Áls we dan eindelijk iets zeggen, komt er helaas vaak ook emotie mee. En anderen reageren dan eerder op díe boosheid of irritatie dan op de inhoud. Train je mensen dus in gespreksvaardigheden, waarin je ze onder meer leert om éérst stoom af te blazen, en dán pas de confrontatie aan te gaan.

·         Zorg voor veiligheid. Wil je wezenlijke en waardevolle gesprekken voeren, dan zijn maar drie dingen écht belangrijk: veiligheid, veiligheid, veiligheid. Alleen als mensen zien dat je het beste met ze voor hebt én dat je ze respecteert, zullen ze zich openen.

·         Nodig dialoog uit. Als er eenmaal veiligheid is, nodig mensen dan actief uit om het oneens met je te zijn en het er in een open gesprek over te hebben. Kom niet binnen om je verhaal te vertellen, maar om zélf iets te leren.

Bron: XpertHR Actueel /  Vitalsmarts 

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »