Altijd nagaan of bestelauto achter hek staat


16-02-2017

Als een belastingplichtige stelt dat zijn bestelauto’s buiten werktijd niet gebruikt konden worden, waardoor hij geen rekening hoefde te houden met de bijtelling, moet de rechter onderzoeken of dit klopt. Hij mag aan dit argument niet voorbijgaan. Dit heeft de Hoge Raad onlangs aangegeven.

 

Voor de bestelauto van de zaak moet een organisatie voor het privégebruik in principe rekening houden met een bijtelling  in de loonheffingen bij de werknemer. Deze bijtelling kan echter voorkomen worden. Zo geldt er geen bijtelling als:

  • de bestelauto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen;
  • er schriftelijk met de werknemer is overeengekomen dat het verboden is om privé met de bestelauto te rijden;
  • de bestelauto buiten werktijd achter slot en grendel staat en daardoor in die tijd niet gebruikt kan worden.

 

Bestelauto’s achter slot en grendel

In de zaak die voor de Hoge Raad speelde ging het om de derde voorwaarde. Bij een Chinees restaurant had een boekenonderzoek plaatsgevonden waarbij kritisch werd gekeken naar het privégebruik van de (bestel)auto’s waarvoor geen bijtelling was gedaan. De restauranthouder had geen verklaringen geen privégebruik in zijn administratie en beschikte ook niet over rittenregistraties. De inspecteur legde daarom naheffingsaanslagen op. De naheffingsaanslagen werden door de rechters gehandhaafd, maar de Hoge Raad komt tot een ander besluit. De restauranthouder had namelijk aangegeven dat de bestelauto’s achter slot en grendel na werktijd werden geplaatst. Aan dit argument was het Hof volledig voorbijgegaan volgens de Hoge Raad. Daarom verwijst ons hoogste rechtsorgaan de zaak. Het verwijzingshof moet gaan beoordelen of de bestelauto’s wel of niet achter slot en grendel stonden/staan.


Hoge Raad, 20 januari 2017, ECLI (verkort): 44

Bron: Rendement.nl

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »