Ouderschapsverlof weigeren, mag dat?


03-05-2017

Mijn medewerker heeft ouderschapsverlof aangevraagd maar dat komt echt niet uit, mag ik ouderschapsverlof weigeren?

Ouderschapsverlof is het recht voor iedere ouder om verlof op te nemen om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. Dit mag je in principe niet weigeren. Het is een recht van een werknemer dat is vastgelegd in de wet; artikel 6:1 e.v. van de Wet arbeid en zorg.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door deze gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is zelden sprake. De volgende omstandigheden leveren in de meeste gevallen geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang op:

o    er is geen goede vervanging op de dag van het ouderschapsverlof;

o    projecten komen stil te liggen;

o    er geldt op grond van afspraken met de ondernemingsraad een bepaalde minimum werkweek.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »