Ouderschapsverlof weigeren, mag dat?


03-05-2017

Mijn medewerker heeft ouderschapsverlof aangevraagd maar dat komt echt niet uit, mag ik ouderschapsverlof weigeren?

Ouderschapsverlof is het recht voor iedere ouder om verlof op te nemen om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. Dit mag je in principe niet weigeren. Het is een recht van een werknemer dat is vastgelegd in de wet; artikel 6:1 e.v. van de Wet arbeid en zorg.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door deze gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is zelden sprake. De volgende omstandigheden leveren in de meeste gevallen geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang op:

o    er is geen goede vervanging op de dag van het ouderschapsverlof;

o    projecten komen stil te liggen;

o    er geldt op grond van afspraken met de ondernemingsraad een bepaalde minimum werkweek.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »