Ouderschapsverlof weigeren, mag dat?


03-05-2017

Mijn medewerker heeft ouderschapsverlof aangevraagd maar dat komt echt niet uit, mag ik ouderschapsverlof weigeren?

Ouderschapsverlof is het recht voor iedere ouder om verlof op te nemen om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. Dit mag je in principe niet weigeren. Het is een recht van een werknemer dat is vastgelegd in de wet; artikel 6:1 e.v. van de Wet arbeid en zorg.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door deze gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is zelden sprake. De volgende omstandigheden leveren in de meeste gevallen geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang op:

o    er is geen goede vervanging op de dag van het ouderschapsverlof;

o    projecten komen stil te liggen;

o    er geldt op grond van afspraken met de ondernemingsraad een bepaalde minimum werkweek.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »