Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering


11-05-2017

De grote werkgeversorganisaties zijn alsnog akkoord met eerder gemaakte afspraken voor de ‘reparatie’ van de WW-uitkering. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zorgpunten vanuit de werkgevers.

Dat hebben MKB-Nederland en VNO-NCW deze week bekend gemaakt.

Met de instemming gaan de werkgeversorganisaties akkoord met de oprichting van een landelijk fonds waarmee ondernemingen en bedrijfstakken een private aanvulling op de WW en de WGA kunnen bieden. De werkgeversorganisaties benadrukken een aantal punten waarmee rekening moet worden gehouden. Zo mag het niet tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers leiden. Ook moet er een garantie zijn dat de werknemerspremie in de toekomst niet toch op het bordje van de werkgever komt te liggen.

Hoe nu verder?

In cao’s moeten nu afspraken worden gemaakt over het opzetten van fondsen waaruit het derde jaar WW wordt betaald. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75 % van het loon kan bedragen. Ook is het landelijke fonds inmiddels opgericht, laat de Stichting van de Arbeid – waarin werkgevers en werknemers zijn verenigd –weten. Op de website van dit landelijk fonds, Stichting Paww, zal binnenkort meer informatie beschikbaar komen.

Sociaal akkoord 2013

Het derde WW-jaar is onderdeel van het sociaal akkoord dat in 2013 is gesloten tussen vakbonden en werkgevers. Dit deden zij nadat het kabinet had besloten de lengte van de WW te beperken tot maximaal twee jaar. Andere onderwerpen die nog ter discussie staan, zijn loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en zekerheid (WWZ)..

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »