Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering


11-05-2017

De grote werkgeversorganisaties zijn alsnog akkoord met eerder gemaakte afspraken voor de ‘reparatie’ van de WW-uitkering. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zorgpunten vanuit de werkgevers.

Dat hebben MKB-Nederland en VNO-NCW deze week bekend gemaakt.

Met de instemming gaan de werkgeversorganisaties akkoord met de oprichting van een landelijk fonds waarmee ondernemingen en bedrijfstakken een private aanvulling op de WW en de WGA kunnen bieden. De werkgeversorganisaties benadrukken een aantal punten waarmee rekening moet worden gehouden. Zo mag het niet tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers leiden. Ook moet er een garantie zijn dat de werknemerspremie in de toekomst niet toch op het bordje van de werkgever komt te liggen.

Hoe nu verder?

In cao’s moeten nu afspraken worden gemaakt over het opzetten van fondsen waaruit het derde jaar WW wordt betaald. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75 % van het loon kan bedragen. Ook is het landelijke fonds inmiddels opgericht, laat de Stichting van de Arbeid – waarin werkgevers en werknemers zijn verenigd –weten. Op de website van dit landelijk fonds, Stichting Paww, zal binnenkort meer informatie beschikbaar komen.

Sociaal akkoord 2013

Het derde WW-jaar is onderdeel van het sociaal akkoord dat in 2013 is gesloten tussen vakbonden en werkgevers. Dit deden zij nadat het kabinet had besloten de lengte van de WW te beperken tot maximaal twee jaar. Andere onderwerpen die nog ter discussie staan, zijn loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en zekerheid (WWZ)..

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »