Flexibele AOW-leeftijd is goed voor welzijn oudere werknemer


22-05-2017

Hoewel er geen eenduidig verband is tussen pensionering, gezondheid en geluk, lijkt het erop dat een flexibele AOW-leeftijd het welzijn van mensen kan vergroten. Vooral mensen die niet zo’n goede pensioenvoorziening hebben, kunnen hiervan profiteren.

Dat stelt prof.dr.ir. Jan van Ours in zijn oratie over de arbeidsmarktpositie en het levensgeluk van oudere mensen. Van Ours aanvaardt vrijdag 19 mei 2017 het ambt van hoogleraar Toegepaste Economie, in het bijzonder Arbeid en Gezondheid. Hij bekleedt zijn leerstoel bij de Erasmus School of Economics bij de onderzoeksgroep gezondheidseconomie.

Verwacht geen wonderen van activering ouderen
In zijn oratie ‘Arbeid, gezondheid en geluk van oude mensen’ bespreekt Jan van Ours onder meer dat de werkgelegenheid onder ouderen sterk is toegenomen, maar dat werkloze ouderen – vooral 50- en 55-plussers – toch vaak langdurig zonder werk zitten. De oorzaken hiervan zijn niet heel duidelijk.

Zo zijn er bijvoorbeeld juist meer financiële prikkels voor werkgevers om ouderen een baan aan te bieden en voor werklozen om die baan te aanvaarden. Actief arbeidsmarktbeleid lijkt wel zinvol voor oudere werklozen, maar er kunnen geen wonderen worden verwacht. 

Productiviteit van ouderen daalt niet sterk
Ook het verband tussen leeftijd en productiviteit blijkt geen verklaring voor de werkloosheid onder ouderen, aldus Van Ours. Het is niet zo, zoals wel eens wordt gesuggereerd, dat de productiviteit sterk daalt vanaf een jaar of 50.

Leeftijdsdiscriminatie kan een rol spelen bij de werkloosheid van ouderen, maar als de werkervaring past bij de functie lijkt die discriminatie wel mee te vallen.

Pensioenleeftijd meer op persoon afstemmen
Ondanks de sterk toegenomen levensverwachting zijn de verschillen tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden nog steeds groot, vooral als het gaat om de gezondheid. Dit betekent volgens Van Ours ook dat de optimale pensioenleeftijd persoonsgebonden is.

Voor mensen in zware beroepen is pensionering gunstig voor gezondheid en geluk. Bij degenen die langer willen doorwerken is het juist uitdagend en goed voor de geestelijke gezondheid om later met pensioen te gaan.

Vooral voor mensen met slechtere pensioenen
Flexibele pensionering doet volgens Van Ours recht aan de grote verschillen in gezondheid, arbeidsplezier en levensgeluk. Vooral werknemers met een minder goede pensioenvoorziening hebben een flexibele AOW-leeftijd nodig om zelf te kunnen bepalen wanneer ze stoppen met werken.

Werknemers die wel een goede pensioenvoorziening hebben kunnen al zelf kiezen wanneer ze afscheid nemen van het arbeidsproces.

Bron: PersoneelsNet

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »