Per 1 juli 2017 zal de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, kort gezegd de Arbowet, ingaan.


22-05-2017

In de Arbowet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Er zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.

In het kort wordt het volgende gewijzigd:

·         Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een open spreekuur, de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken en de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.

·         Recht van de werknemer op een second opinion van andere bedrijfsarts

·         Afspraken over de arbodienstverlening worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening.

·         Uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW naar werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen toe.

·         De ondernemingsraad en en/of de personeelsvertegenwoordiging worden betrokken bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.

Aan de slag met de nieuwe Arbowet

Volg deze stappen om ervoor te zorgen jij klaar bent voor de nieuwe Arbowet.

Stap 1: Pas contracten aan.

Check het basiscontract met jouw arbodienst. Staat hier nog niet alles in? Pas in het contract aan wat nodig is. Dit kan in overleg met de bedrijfsarts en/ of arbodienst. En geen haast, je hebt tot 1 juli 2018 de tijd om het bestaande contract aan te passen. Moet jij een nieuw contract opstellen? Dan zal deze wel gelijk aan de nieuwe minimaal verplichte voorwaarden moeten voldoen.

Stap 2: Verkiezingen preventiemedewerker

Ga in gesprek met de ondernemingsraad of de andere personeelsvertegenwoordiging en maak aanvullende afspraken. Zet bijvoorbeeld het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda voor de volgende vergadering.

Stap 3: Stel de werknemers op de hoogte

In sommige bedrijven is geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig. Bespreek het nieuwe arbobeleid en stel de werknemers op de hoogte van de mogelijkheid van een second opinion of een open spreekuur. Maar ook als er wel een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, is het verstandig de wijzigingen met de werknemers te bespreken.

Stap 4: Maak ruimte voor de bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en kan iedere werkplek bezoeken. Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, moet het mogelijk zijn.

Stap 5: Informeer over de klachtenprocedure

De werkgever en de werknemers kunnen, als de specialist zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling. Laat je bij de bedrijfsarts informeren over de mogelijkheden en stel de werknemers hiervan op de hoogte.

Bron: XpertHR Actueel

 

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »