Werken bij warm weer


06-07-2017

Wat kun je als werkgever doen om het je medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken bij warm weer?

1. Wie lopen er risico bij werken in warm weer?

Extra last van warmte kunnen hebben: zwangeren, mensen met longaandoeningen (cara), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken kunnen extra last van warmte hebben. Bij warmte loopt het concentratievermogen terug waardoor ongevalskansen toenemen. Dit kan nadelig zijn in functies waarin aandacht en concentratie nodig zijn: openbaar vervoer, bewaking/beveiliging, werken op hoogte et cetera.
Ook werknemers die door de aard van het werk of de arbeidsplaats kunnen werken in extra hoge temperaturen moeten alert zijn. Voorbeelden van bedrijfstakken die hiermee te maken hebben zijn de glasindustrie, de papierindustrie en de staalindustrie. Ook werknemers die veel buiten werken, zoals bouwvakkers, wegwerkers en werknemers in de agrarische sector, worden bij hitte blootgesteld aan hoge temperaturen en aan UV-straling afkomstig van de zon.

2. Wat zegt de wet over werken met hitte?

Artikel 6.1 Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is. Ook kan de werkgever de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten of werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek.

3. En hoe zit dat in kantoren en in kleine werklokalen?

Hiervoor bestaan vuistregels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht:

·         In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.

·         Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen.

·         Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C.

·         Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.

·         Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.     

4. Welke maatregelen kun je nemen om warmte te beperken?

Probeer zo min mogelijk warmteproducerende apparaten aanschaffen (het zijn meestal arbeidsmiddelen die veel energie gebruiken). Heb je dit soort apparaten wel, zet ze in een aparte ruimte of isoleer ze goed tegen warmteafgifte. Belangrijk is het dat een werkgever overlegt met zijn werknemers over maatregelen. Andere voorbeelden van maatregelen:

·         gloeilampen vervangen door energiezuinige LED-verlichting

·         zonwering toepassen (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering)

·         met ventilatoren de luchtsnelheid verhogen

·         zware lichamelijke inspanning vermijden, verminderen of uitstellen

·         platte daken natmaken (en houden)

·         tropenrooster invoeren

·         werktijd verkorten

·         extra pauzes inlassen

·         luchtige droge kleding dragen, liefst van katoen

·         veel drinken (géén alcohol!)

·         zorgen dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft

Bron: XpertHR Actueel

 

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »