Werkgever mag social media van werknemers niet zomaar controleren


26-07-2017

Als werkgever mag je niet zomaar (toekomstige) werknemers in de gaten houden op social media. Dat staat nog eens benadrukt in nieuwe privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld samen met de andere Europese privacy-toezichthouders.

Met de opinie zorgen de Europese privacy-toezichthouders voor enige opschudding. Want het werven van kandidaten via Google, Facebook en Twitter gebeurt veelvuldig en het is eenvoudig om (toekomstige) werknemers te checken via internet. Social media als Facebook en Twitter zijn tenslotte openbaar, dus iedereen kan zelf bepalen wat zij daar tonen.

Transparante communicatie

Maar zo werkt het niet helemaal, zo blijkt uit de opinie. Gezamenlijk stellen de Europese privacy-toezichthouders dat werkgevers hun (toekomstige) werknemers goed moeten informeren als zij persoonsgegevens gebruiken van bijvoorbeeld social media. Het belangrijkste advies uit deze nieuwe opinie is: wees open, helder en transparant in je communicatie. Zet daarom in je vacaturetekst dat je bij de selectieprocedure ook gebruik zult maken van social media.

Strikt noodzakelijk

Daarom stellen de privacy-toezichthouders dat het verzamelen van persoonsgegevens altijd gerechtvaardigd moet zijn. Oftewel, de inbreuk op privacy mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk en er moet een belang zijn om te monitoren. Het voelt misschien heel logisch om een facebookprofiel te screenen omdat het publiekelijk openbaar is, maar je kan niet zomaar allerlei privé-informatie van (toekomstige) werknemers binnenhalen. Bijvoorbeeld: kijk bij een sollicitatieprocedure precies wat nodig is voor de functie en stem je zoektocht daarop af. Stel dat je een woordvoerder zoekt. Dan is het gerechtvaardigd dat je op social media controleert of die persoon niet heel uitgesproken aankondigingen doet omdat dat niet representatief is voor zijn functie. Maar bij bijvoorbeeld een stratenmaker is het minder relevant om te weten wat hij in zijn vrije tijd doet.

Sancties bij overtreden

De Autoriteit Persoonsgegevens kan optreden en sancties opleggen als bedrijven zich niet aan de privacyregels houden.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »