3 vragen over de controle van personeel


31-07-2017

Door nieuwe technische mogelijkheden wordt het steeds eenvoudiger om gedrag van medewerkers te volgen. Wat mag wel en niet?

Onlangs publiceerden Europese privacy-toezichthouders een opinie over de omgang met personeelsgegevens. Belangrijkste les uit deze opinie: het monitoren van personeelsgegevens mag alleen als dit strikt noodzakelijk is en als er geen andere manier is om aan je informatie te komen die minder inbreuk maakt op de privacy. De regels gepubliceerd in de opinie zijn niet zo zeer nieuw, maar vooral bedoeld om werkgevers nog eens extra te wijzen op de privacyregels.

1. Mag je gebruik van e-mail en internet door medewerkers controleren?

Ja, dat mag. Als werkgever mag je voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail en internet op het werk of bepaalde soorten gebruik verbieden. Daar mag je ook controles op uitvoeren, mits je voldoet aan de voorwaarden uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens door de controle van personeel. Voordat je start met de controle, moet wel het doel worden bepaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: systeem- en netwerkbeveiliging, beschermen van bedrijfsgeheimen of verminderen van kosten en tijdsverlies.

2. Mag je controleren wat medewerkers op social media doen?

Ja, maar dit mag niet zomaar. Ook hier geldt dat je als werkgever heel duidelijk moet aangeven waarom je die gegevens wilt verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om te monitoren wat er op social media over de organisatie wordt gezegd. En dat kun je als HR dan monitoren door bijvoorbeeld op de naam van de organisatie te zoeken. Ook moet je (toekomstige) medewerkers vooraf laten weten dat zij gecontroleerd kunnen worden.

3. Mag je medewerkers controleren met een (verborgen) camera?

Een verborgen camera mag normaal gesproken niet. Maar als er wordt gestolen of gefraudeerd, dan zijn er uitzonderingen waarbij je onder strenge voorwaarden wel een verborgen camera kunt gebruiken. Het moet noodzakelijk zijn en als werkgever moet je ook nagaan of er andere mogelijkheden zijn die minder ingrijpend zijn voor de privacy.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »