3 vragen over de controle van personeel


31-07-2017

Door nieuwe technische mogelijkheden wordt het steeds eenvoudiger om gedrag van medewerkers te volgen. Wat mag wel en niet?

Onlangs publiceerden Europese privacy-toezichthouders een opinie over de omgang met personeelsgegevens. Belangrijkste les uit deze opinie: het monitoren van personeelsgegevens mag alleen als dit strikt noodzakelijk is en als er geen andere manier is om aan je informatie te komen die minder inbreuk maakt op de privacy. De regels gepubliceerd in de opinie zijn niet zo zeer nieuw, maar vooral bedoeld om werkgevers nog eens extra te wijzen op de privacyregels.

1. Mag je gebruik van e-mail en internet door medewerkers controleren?

Ja, dat mag. Als werkgever mag je voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail en internet op het werk of bepaalde soorten gebruik verbieden. Daar mag je ook controles op uitvoeren, mits je voldoet aan de voorwaarden uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens door de controle van personeel. Voordat je start met de controle, moet wel het doel worden bepaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: systeem- en netwerkbeveiliging, beschermen van bedrijfsgeheimen of verminderen van kosten en tijdsverlies.

2. Mag je controleren wat medewerkers op social media doen?

Ja, maar dit mag niet zomaar. Ook hier geldt dat je als werkgever heel duidelijk moet aangeven waarom je die gegevens wilt verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om te monitoren wat er op social media over de organisatie wordt gezegd. En dat kun je als HR dan monitoren door bijvoorbeeld op de naam van de organisatie te zoeken. Ook moet je (toekomstige) medewerkers vooraf laten weten dat zij gecontroleerd kunnen worden.

3. Mag je medewerkers controleren met een (verborgen) camera?

Een verborgen camera mag normaal gesproken niet. Maar als er wordt gestolen of gefraudeerd, dan zijn er uitzonderingen waarbij je onder strenge voorwaarden wel een verborgen camera kunt gebruiken. Het moet noodzakelijk zijn en als werkgever moet je ook nagaan of er andere mogelijkheden zijn die minder ingrijpend zijn voor de privacy.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »