Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/vanschaykvof.nl/httpdocs/application/models/json.php on line 26 Nieuws | Van Schayk V.O.F

Arbeidstijdenwet voor jongeren


31-07-2017

Voor kinderen tot 16 jaar en jeugdige werknemers gelden speciale regels in de Arbeidstijdenwet.

Deze regels staan onder meer uiteengezet in het besluit Nadere regeling kinderarbeid.

Kinderen (tot 16 jaar)

Kinderen tot 16 jaar mogen in principe geen arbeid verrichten. In een aantal gevallen geldt dit verbod niet. Kinderen vanaf 13 jaar mogen buiten de schooltijden lichte, niet industriële arbeid verrichten. Werkzaamheden van lichte aard zijn volgens de wet werkzaamheden die niet te zwaar zijn, geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Onder niet-industriële arbeid van lichte aard wordt begrepen arbeid die niet wordt verricht met of aan mechanische arbeidsmiddelen waaraan onacceptabele veiligheidsrisico’s voor een kind of zijn omgeving zijn verbonden. Het maakt verschil of gewerkt wordt tijdens schoolperioden of in vakantieweken. Voor uitvoeringen (toneel, musicals, e.d.) gelden aparte normen. Afzonderlijke regels gelden ook als kinderen van 14 jaar of ouder werken in het kader van een aan het schoolprogramma verbonden stage.

Bijbaantjes en vakantiewerk

Voor bijbaantjes en vakantiewerk gelden de regels voor lichte, niet-industriële arbeid. Denkt u hierbij aan arbeid in winkels, kantoren, op campings en in de agrarische sector.

Krantenbezorgers

Kinderen van 15 jaar of ouder mogen ochtend- of middagbladen bezorgen. De bezorgtijd mag echter niet langer zijn dan 2 uur per dag. De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 12 uur (in elk geval tussen 19.00 en 06.00). Ook moet er van tevoren een bezorgovereenkomst getekend worden en de ouder(s) of verzorger(s) moet(en) daarvoor ook tekenen. De zondag-editie mag bezorgd worden door kinderen vanaf 15 jaar. In dat geval mag op de zaterdag ervóór het kind de krant niet bezorgen en ook geen ander werk verrichten.

Ontheffing kinderen jonger dan 13 jaar

Voor het doen van ander werk, of voor werk van kinderen jonger dan 13 jaar kunt u ontheffing aanvragen. Dit moet de werkgever doen bij de Inspectie SZW. In principe mogen kinderen onder de13 jaar niet werken.

 

Schema arbeidstijden kinderen van 13 tot en met 17 jaar

 

13/14 jaar

15 jaar

16 en 17 jaar

 

Klusjes rond het huis en in de buurt en licht niet-industrieel werk

Licht/niet industrieel werk

 

Minimum dagelijkse rust

14 uur

12 uur

12     uur

* In elk geval tussen

19.00 – 07.00

19.00 – 07.00

23.00 – 06.00

* In vakantie

19.00 – 07.00

19.00 – 07.00

 

Minimum wekelijkse rust

 

 

36 uur per periode van 7x24 uur

Maximaal aantal werkdagen per week

5

5

 

Maximum arbeidstijd:

Per schooldag

2 uur

2 uur

 

Per niet-schooldag

7 uur

8 uur

 

Per vakantiedag

7 uur

8 uur

 

Arbeidstijd per dienst

 

 

9 uur

Maximum Arbeidstijd:

Per schoolweek

12 uur

12 uur

 

Per vakantieweek

35 uur

40 uur

 

Arbeidsdienst per week

 

 

45 uur

Arbeidsdienst per 4 weken

 

 

Gemiddeld 40 uur per week (160 uur)

Maximum aantal gewerkte:

Vakantieweken per jaar

4

6

 

Waarvan maximaal aaneengesloten

3

4

 

Aaneengesloten pauze bij arbeidstijd > 4,5 uur

½ uur

½ uur

½ uur, zonodig opgesplitst in 2 x 15 minuten

Zondag-arbeid

Nee

Nee, tenzij dit in de cao of contract is vastgelegd, bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en alleen met toestemming van ouders.

Vrije zondagen

 

5 per 16 weken en zondag werken dan zaterdag vrij.

13 per 52 weken

Tijdens schoolweken

 

 

Zondag werken dan zaterdag vrij

Tijdens vakantieweken

 

 

Toegestaan om op zaterdag en zondag te werken


Bron: CB

 

Nieuws & actualiteit

19-01-2018
5 tips voor een effectief functioneringsgesprek

Uit een functioneringsgesprek kan nuttige informatie komen waarmee u mogelijk de bedrijfsvoering kunt verbeteren. U krijgt een goed beeld van wat er leeft binnen uw organisatie en problemen kunt u mogelijk aan de bron aanpakken. Hoe zorgt u voor een effectief functioneringsgesprek?
lees meer »

18-01-2018
Primeur in IJsland: werkgevers verplicht mannen en vrouwen gelijk te belonen

In IJsland moeten werkgevers voortaan mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk belonen. Het is het eerste land ter wereld dat gelijke beloning m/v verplicht stelt zo meldt Nu.nl.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche