Loondoorbetaling bij ziekte van twee naar een jaar?


01-09-2017

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het erover eens dat de periode dat werkgevers het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen, korter moet worden. Daarmee is deze aanpassing echter nog geen voldongen feit.

De periode dat uw organisatie loon moet doorbetalen bij ziekte bedraagt nu 104 weken: twee jaar dus. Die periode zou volgens werkgevers- en werknemersorganisaties korter moeten worden. Over de precieze lengte van de periode en of Nederland daarmee in de buurt komt van de loondoorbetalingsplicht in bijvoorbeeld Duitsland (zes weken) en België (een maand), zijn de organisaties het nog niet eens.

Drempel voor vaste contracten moet omlaag

De verkorting van de loondoorbetaling is volgens de werkgeversorganisaties en vakbonden vooral nodig om voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf de drempel te verlagen om werknemers een vast contract  aan te bieden. De financiële risico’s die zij nemen, zijn met een kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte immers veel kleiner dan nu het geval is.

Nieuwe regels waarschijnlijk in regeerakkoord

Hoewel de werkgevers- en werknemersorganisaties het langzamerhand eens lijken te worden over de kortere loondoorbetalingsplicht, is er een wetswijziging nodig om die verkorting door te voeren. De Tweede en Eerste Kamer bepalen dus of de loondoorbetalingsperiode daadwerkelijk op de schop gaat. Als de formatie slaagt, zal in het regeerakkoord waarschijnlijk meer informatie staan. 

Bron: rendement.nl

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »