Arbeidsgezondheidskundig onderzoek


01-09-2017

Werkgevers verwarren het in de Arbowet verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) nogal eens met het preventief medisch onderzoek (PMO). Hoewel het één voorkomt uit het ander, is er wel degelijk een groot verschil.

Arbeid en arbeidsomstandigheden kunnen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Hierdoor kunnen werknemers een beroepsziekte oplopen. Om dit te voorkomen of te beperken, is de werkgever volgens artikel 18 van de Arbowet verplicht werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Daarnaast heeft de werkgever de mogelijkheid om een breder preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Onderzoek naar werkgerelateerde risico’s

Tussen beide gezondheidsonderzoeken zitten een paar belangrijke verschillen:

  • Werkgevers zijn wel verplicht een PAGO aan te bieden, maar voor een PMO geldt geen wettelijke verplichting. Het is aanvullend onderzoek op vrijwillige basis. Voor beide onderzoeken geldt dat de werknemer niet verplicht is ze te ondergaan.
  • Het PAGO is alleen gericht op de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Voor het PMO wordt ook gekeken naar de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid en de leefgewoonten van de werknemer (roken, alcohol, voeding, bewegen et cetera).
  • Een PAGO behelst alleen onderzoek, terwijl er binnen een PMO ook interventies kunnen plaatsvinden.

PAGO soms wel verplicht

Soms is een werknemer wél verplicht een PAGO te ondergaan omdat het in de wet of cao is geregeld. Verkeerswetgeving bijvoorbeeld verplicht werkgevers om regelmatig het gezichtsvermogen van beroepschauffeurs te laten onderzoeken. 

Het PAGO wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Wanneer en hoe vaak het zou moeten, is af te leiden uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor werknemers op bouwplaatsen bijvoorbeeld is vaker onderzoek nuttig, onder meer naar gehoorschade en lichamelijke belasting.

PAGO = periodiek onderzoek door de bedrijfsarts, gericht op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s, dat de werkgever op grond van de wet aan werknemers moet aanbieden 

PMO = medisch onderzoek naar de algehele gezondheid van de werknemer dat de werkgever op vrijwillige basis kan aanbieden aan werknemers

Bron: HR Rendement

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »