Zo voer je effectief sollicitatiegesprekken


11-09-2017

Mensen hebben de neiging om te zoeken naar informatie die hun bestaande mening bevestigt. Daarom worden in sollicitatiegesprekken nogal eens slechte keuzes gemaakt. Enkele tips om op een goede manier sollicitatiegesprekken te voeren.

Mensen barsten van de oordelen en vooroordelen, en vaak levert dat niet de beste oordelen op. Een simpel voorbeeld: sommige mensen denken dat hoge cijfers op school een goede voorspeller is van toekomstig succes. Terwijl uit de literatuur blijkt dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn: er zijn kenmerken die succes veel beter voorspellen. Een andere fout die vaak gemaakt wordt is dat recruiters zich vastgrijpen aan één informatie-element en daar een oordeel op baseren. Vaak is dat een aanbeveling (over iemand) van iemand die ze vertrouwen. Alle andere feiten en signalen worden dan buiten beschouwing gelaten. Daarom enkele tips om zuivere (en dús goede) beslissingen te nemen:

1. Ken jezelf

Het klinkt misschien cliché, maar makkelijk of gangbaar is het niet om inzicht te hebben in je eigen geest. De meeste mensen leven en denken op de automatische piloot, terwijl ze geen inzicht hebben in het programma wat die piloot nou eigenlijk aanstuurt. In zekere zin vrij gevaarlijk dus.

Ga dus op zoek naar je eigen voorkeuren en allergieën: Waarom heb je ze? Wat zegt dat over jouzelf? En kloppen ze binnen deze context? Als je bijvoorbeeld niet van dominantie houdt, kan het goed zijn te weten dat de allergie eigenlijk door je de jeugd met je moeder komt, en dat het anno 2017 binnen een bepaalde functie wel degelijk gewenst kan zijn.
Vooroordelen zijn vreselijk moeilijk te herkennen, laat staan objectief te onderzoeken. Maar met goede wil, veel training en beschikbare wetenschap binnen handbereik is het te doen.

2. Bereid neutrale vragen voor.

Als je met mensen in gesprek gaat, stel ze dan alleen neutrale vragen die direct over de baan gaan. We zijn soms geneigd om emotionele verbinding met iemand te zoeken: wat voor mens is-ie, heeft-ie kinderen, zou ze het leuk doen op de afdeling? En toch is dat allemaal niet waar het om gaat. Dat zijn namelijk de grootste gevaren om vooroordelen naar binnen te laten glippen. Houd het puur job-specifiek.

3. Gebruik gestructureerde interviews.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat gestructureerde interviews goed in staat zijn om vooroordelen weg te zuiveren uit gesprekken. Simpelweg omdat ze je helpen te focussen op dingen die er werkspecifiek werkelijk toe doen dan op individuele karakterdingetjes.

4. Check de analytics

Als je je analytics op orde hebt, kun je zien wie je de afgelopen jaren hebt aangenomen. Hebben die allemaal dezelfde kenmerken of achtergrond? Dan is de kans aanwezig dat je te maken hebt met een behoorlijke bias. Dan kan het idee (onder de oppervlakte van bewustzijn) zijn: met deze mensen zijn we zover gekomen, dan moeten we er nog meer van krijgen. Terwijl het bedrijfsmatig gezien heel slim zou kunnen zijn om eens uit een andere vijver te gaan vissen.

Bron: Eremedia

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »