Let op deze misverstanden over oproepcontracten


09-10-2017

Wat is een oproepcontract?

Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de oproepkracht ook recht heeft op het minimumloon, loondoorbetaling bij ziekte en de ketenregeling.

Daarbij geldt tevens de beschermende maatregel dat een oproepkracht altijd recht heeft op minimaal drie uren loon per oproep.

Duur van het oproepcontract

Veel werkgevers maken regelmatig gebruik van een oproepcontract. Let op want de wet is heel duidelijk over de duur van een contract. Een nulurencontract kan maximaal zes maanden duren. Houd dus scherp de termijn in de gaten, als je met nulurencontracten werkt. Na zes maanden zou je over kunnen gaan op een contract voor bepaalde tijd. Of overweeg een min-max contract, maar dan heeft de oproepkracht wel een minimum aantal uren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Ook over de loondoorbetaling bij ziekte bij oproepcontracten bestaan misverstanden. Daarvoor gelden dezelfde spelregels als bij werknemers met een arbeidscontract; Als een oproepkracht tijdens de oproep ziek wordt, dan ben je als werkgever verplicht om (minimaal 70%) loon door te betalen. Dat geldt voor de periode tijdens de oproep. In de periode tussen de oproepen is dat niet aan de orde.

Urenomvang van het oproepcontract

Hier geldt het zogenaamde rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat betekent dat als iemand minimaal drie maanden heeft gewerkt, de wet zegt dat je de omvang van de arbeid moet bekijken in de drie voorafgaande maanden en daar het gemiddelde van moet nemen.

Beëindiging van het oproepcontract

Mag je als werkgever een oproepkracht gewoon niet meer oproepen? Ook al is er een nulurenovereenkomst dan kan de werkgever niet zomaar stoppen met loonbetaling; je kunt in beginsel een oproepkracht zes maanden laten werken, maar houd er rekening meer dat je na een periode van drie maanden al wordt geconfronteerd met dat rechtsvermoeden.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »