Let op deze misverstanden over oproepcontracten


09-10-2017

Wat is een oproepcontract?

Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de oproepkracht ook recht heeft op het minimumloon, loondoorbetaling bij ziekte en de ketenregeling.

Daarbij geldt tevens de beschermende maatregel dat een oproepkracht altijd recht heeft op minimaal drie uren loon per oproep.

Duur van het oproepcontract

Veel werkgevers maken regelmatig gebruik van een oproepcontract. Let op want de wet is heel duidelijk over de duur van een contract. Een nulurencontract kan maximaal zes maanden duren. Houd dus scherp de termijn in de gaten, als je met nulurencontracten werkt. Na zes maanden zou je over kunnen gaan op een contract voor bepaalde tijd. Of overweeg een min-max contract, maar dan heeft de oproepkracht wel een minimum aantal uren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Ook over de loondoorbetaling bij ziekte bij oproepcontracten bestaan misverstanden. Daarvoor gelden dezelfde spelregels als bij werknemers met een arbeidscontract; Als een oproepkracht tijdens de oproep ziek wordt, dan ben je als werkgever verplicht om (minimaal 70%) loon door te betalen. Dat geldt voor de periode tijdens de oproep. In de periode tussen de oproepen is dat niet aan de orde.

Urenomvang van het oproepcontract

Hier geldt het zogenaamde rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat betekent dat als iemand minimaal drie maanden heeft gewerkt, de wet zegt dat je de omvang van de arbeid moet bekijken in de drie voorafgaande maanden en daar het gemiddelde van moet nemen.

Beëindiging van het oproepcontract

Mag je als werkgever een oproepkracht gewoon niet meer oproepen? Ook al is er een nulurenovereenkomst dan kan de werkgever niet zomaar stoppen met loonbetaling; je kunt in beginsel een oproepkracht zes maanden laten werken, maar houd er rekening meer dat je na een periode van drie maanden al wordt geconfronteerd met dat rechtsvermoeden.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »