Besluit over compensatie box 3 komt pas in voorjaar

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 uitgesproken dat de berekening van de box 3-heffing over 2017 en 2018 in strijd is met de Europese grondrechten. Dit arrest heeft flinke gevolgen voor de schatkist want de te veel betaalde box 3-heffing zal moeten worden terugbetaald. Alleen is nu nog niet duidelijk hoe en wie er allemaal precies in aanmerking komen voor compensatie (verdiepingsartikel)

Duidelijkheid voor mensen die bezwaar hebben ingediend

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het definitieve besluit over wie er allemaal geld terugkrijgt pas in de Voorjaarsnota wordt opgenomen. Hij gaf daarin aan dat ‘bij snellere besluitvorming zou het risico op fouten te groot worden’. Wel moet hij morgen aangeven hoe er wordt omgegaan met de belastingplichtigen die bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing over 2017 en 2018. Hij is namelijk wettelijk verplicht om binnen zes weken na het arrest een collectieve uitspraak te doen. De verwachting is dat hij ook duidelijkheid geeft over de bezwaren die zijn ingediend over de jaren 2019 en 2020. De Belastingdienst legt tot nader order 'waar mogelijk' geen aanslagen op voor vermogen in box 3.

Geen bezwaar ingediend dan nog even geduld

Belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend moeten dus nog even geduld hebben. Voor deze groep heeft Van Rij om een spoedadvies gevraagd bij de landsadvocaat. Hij stelt dat het juridisch houdbaar zou zijn om deze belastingplichtigen niet te compenseren. Maar er zijn ook argumenten te noemen die de overheid kunnen doen besluiten om de groep niet-bezwaarindieners toch te compenseren. Compensatie gaat de overheid miljarden kosten.

Bron: Besluit over compensatie box 3 komt pas in voorjaar | Redactie Fiscaal Rendement

© 2022 Van Schayk V.O.F. in Veghel