Werknemer die zich regelmatig verslaapt handelt verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar

FACTS: Eindejaarsspecial Het fiscaal vizier op 2023

Zelfde rechtspositie niet-bezwaarmakers box 3 bevestigd door Van Rij

Geen regres van wegens loonsanctie tijdens derde ziektejaar betaald loon

FACTS: Het Belastingplan 2023

Zoekhulp betalingskenmerk

Doorlopende machtiging

Nieuwe sponsorshirts Altior Korfbal

Ontslag wegens seksuele affaire met de vrouw van een ondergeschikte

Vacature administratief medewerkster

Update box 3: geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Werkgever mag betaling van Ziektewetuitkering niet stopzetten

Geen ontslag voor arbeidsongeschikte werknemer die vasthoudt aan overdreven klachten

Loondoorbetaling aan werknemer die zich ziek meldt wegens arbeidsconflict

Ontslag op staande voet wegens klussen tijdens ziekte

Schadevergoeding wegens te hoge werkdruk

Geen recht op Ziektewetuitkering voor zieke werknemer tijdens seizoenswerkloosheid vanwege bestaan van arbeidsovereenkomst

Over welk bedrag aan loon moet de transitievergoeding van de arbeidsongeschikte werknemer worden berekend?

Stageovereenkomst van BBL-leerling is in feite een arbeidsovereenkomst

Besluit over compensatie box 3 komt pas in voorjaar

Het definitieve besluit over de compensatie voor box 3-betalers zal het kabinet pas in de Voorjaarsnota bekendmaken. Dan zal er bekend worden welke belastingplichtigen wel of niet in aanmerking komen voor compensatie. De bezwaarindieners krijgen echter veel sneller een antwoord.

Ik heb geen studiefinanciering. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?

Ja. U mag bepaalde studiekosten aftrekken. Er zijn wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u geen recht hebt op studiefinanciering.

Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

INKOMEN EN VERMOGEN Box 3, een blik in de toekomst?

© 2022 Van Schayk V.O.F. in Veghel