Recht op loon van werknemer die om privé-redenen niet kan werken en zich ziek meldt

Een werkneemster die geen recht had op loon omdat zij de overeengekomen werkzaamheden niet kon verrichten door een oorzaak die in haar risicosfeer lag, kreeg ook geen recht op loon toen zij zich vervolgens ziek meldde.

Bij een kapsalon werkt een werkneemster in de functie van kapper. De werkneemster heeft in haar privé-situatie te maken met huiselijk geweld. De situatie is zo ernstig dat zij daarom in januari 2023 met haar minderjarige kind in een safehouse wordt geplaatst. In verband daarmee kan zij niet meer komen werken. Zij mag het safehouse niet verlaten, al helemaal niet om te werken. Bovendien ligt het safehouse op grote afstand van de plaats waar de werkgever is gevestigd.
Op 24 januari 2023 vindt naar aanleiding van het niet werken een telefoongesprek plaats tussen de werkgever en de werkneemster. De werkneemster heeft daarna niet meer gewerkt. De werkgever betaalt na de maand februari 2023 geen loon meer. Als de werkneemster via haar vakbond om betaling van het loon vraagt, weigert de werkgever om het loon te betalen. De werkgever stelt daartoe dat de reden voor het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt en dat geen sprake is van ziekte of een ziekmelding.
De werkneemster vordert vervolgens in kort geding bij de kantonrechter dat de werkgever veroordeeld wordt tot loondoorbetaling. In deze procedure blijkt dat de partijen verdeeld zijn over de inhoud van het telefoongesprek van 24 januari 2023. De werkneemster stelt dat zij zich in dat gesprek ziek gemeld heeft. De werkgever betwist dat en stelt dat de werkneemster in het telefoongesprek de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.
De kantonrechter vindt het onaannemelijk dat de werkneemster de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd, omdat de werkgever dat pas in de procedure gesteld heeft. Of de werkneemster zich al dan niet ziek gemeld heeft is voor de kantonrechter niet van belang. De primaire oorzaak van het niet werken is volgens de kantonrechter gelegen in de plaatsing in het safehouse, en niet in een eventuele ziekte. Omdat die oorzaak in de risicosfeer van de werkneemster ligt heeft zij geen recht op loon. De vordering van de werkneemster wordt daarom afgewezen.

© 2022 Van Schayk V.O.F. in Veghel