Ik heb geen studiefinanciering. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?

Ja. U mag bepaalde studiekosten aftrekken. Er zijn wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u geen recht hebt op studiefinanciering.

Houdt u er rekening mee dat studiekosten vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

Voorwaarden aftrek studiekosten

 • u hebt geen recht op studiefinanciering
  Hebt u wel recht op studiefinanciering, maar maakt u er geen gebruik van? Dan mag u uw studiekosten niet aftrekken.
 • de studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep en is een leertraject
  Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.
 • u betaalt zelf uw studiekosten
  Krijgt u de kosten deels vergoed, bijvoorbeeld door uw werkgever of een studiefonds? Dan tellen alleen de kosten mee die echt voor uw rekening zijn.

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats van de aftrek studiekosten komt er een subsidieregeling: STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

De invoering van het STAP-budget betekent onder meer het volgende:

– Studiekosten die u in 2021 hebt betaald, kunt u nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021.
– Studiekosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.
– Had u voor 1 juli 2015 prestatiebeurs? En is deze beurs definitief niet omgezet in een gift omdat u niet voldoet aan de diplomatermijn? U mag deze kosten na 2021 wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het aftrekbare bedrag vindt u in uw online aangifte.
– U krijgt in uw voorlopige aanslag 2022 geen aftrek van studiekosten meer.

Vanaf 1 maart 2022 kunt u STAP-budget aanvragen bij het UWV. U leest daarover meer op rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? De gemaakte studiekosten zijn tot 1 januari 2022 nog aftrekbaar. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

Welke studiekosten mag u aftrekken?

U mag tot 1 januari 2022 in uw aangifte inkomstenbelasting nog noodzakelijke kosten aftrekken, zoals:

 • collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
 • leermiddelen die u van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software

Promotiekosten zijn geen noodzakelijke kosten, maar deze mag u wél aftrekken.

Deze kosten mag u niet aftrekken

 • rente voor studieschulden
 • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
 • reis- en verblijfkosten
 • kosten voor studiereizen of excursies
 • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte
 • kosten van een laptop, tablet of printer en kosten van ‘randapparatuur’, zoals een muis, scanner, en toetsenbord
 • kosten voor een inburgeringscursus

Er is een drempelbedrag van € 250

Dus het heeft alleen zin om studiekosten af te trekken als uw kosten meer zijn dan € 250.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/studiekosten-aftrekken-als-je-geen-studiefinanciering-hebt

Ja. U mag bepaalde studiekosten aftrekken. Er zijn wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u geen recht hebt op studiefinanciering. Houdt u er rekening mee dat studiekosten vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

Voorwaarden aftrek studiekosten

u hebt geen recht op studiefinanciering Hebt u wel recht op studiefinanciering, maar maakt u er geen gebruik van? Dan mag u uw studiekosten niet aftrekken.

de studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep en is een leertraject Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

© 2022 Van Schayk V.O.F. in Veghel