Wat verandert er per 1 juli?

Per 1 juli vinden er ieder jaar wijzigingen plaats. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet en wat dat betekent voor uw portemonnee:

Werk en inkomen

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli. Er geldt een overgangsperiode waardoor u voor uw pensioen hier nog niet direct wat van merkt. Pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 zijn overgegaan op het nieuwe stelsel. Zie ook ons nieuwsbericht.

Door de nieuwe pensioenwet zijn met ingang van dit jaar al de mogelijkheden verruimd voor de opbouw van lijfrentekapitaal.

Het wettelijk minimumloon stijgt met ruim 3% van €1.934,40 naar €1.995. Die stijging werkt ook door naar diverse uitkeringen zoals de AOW en de WW. Zie ook het overzicht van de uitkeringsbedragen op www.rijksoverheid.nl.

De kinderbijslag gaat omlaag met ongeveer 3%. Dit betekent een verlaging van het kwartaalbedrag met € 8,06 voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar, € 9,79 voor kinderen van 6 t/m 11 jaar en € 11,52 voor kinderen vanaf 12 jaar. De kinderbijslag is namelijk gekoppeld aan de prijsontwikkeling. Nu de energieprijzen weer lager zijn werkt dat ook door in de kinderbijslag. Ouders merken dit voor het eerst bij de betaling die begin oktober wordt gedaan over het derde kwartaal.

Wonen

De huur van sociale huurwoningen mag vanaf 1 juli met maximaal 3,1% worden verhoogd als de (kale) huur €300 of meer per maand is. Bij een lagere huur is de maximale huurverhoging €25. Deze huurverhoging is onafhankelijk van het inkomen. Huurders van sociale huurwoningen met een hoger inkomen kunnen te maken krijgen met meer huurverhoging (maximaal €100). De huurverhoging van vrijesectorwoningen is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Belasting betalen

De belastingrente die soms over te betalen belasting moet worden betaald aan de Belastingdienst stijgt van 4% naar 6%. Dit geldt niet voor de vennootschapsbelasting. Voor de vennootschapsbelasting is de belastingrente sinds 1 januari 2022 8%. Meer informatie over het betalen van belastingrente is te vinden op www.belastingdienst.nl

Overig

De maximale rente voor consumptieve kredieten gaat omhoog van 12% naar 14%. Geld lenen, rood staan en kopen op afbetaling kan daardoor duurder worden. Zie ook www.rijksoverheid.nl

Benzine, diesel en lpg worden duurder. De accijnsverlaging in verband met de hoge energieprijzen wordt namelijk afgebouwd. Benzine wordt €0,14 per liter duurder, diesel €0,10. Lpg wordt €0,06 per kilo duurder. Begin 2024 wordt de accijnsverlaging nog verder afgebouwd.

Vanaf 1 juli moet er 'plastictaks' betaald worden voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Denk aan de koffie op het station, het patatje bij de snackbar en de maaltijdsalade in de supermarkt. Ondernemers moeten dan ook eigen herbruikbare bekers en bakjes van de klant accepteren of zelf aanbieden. De kosten bepaalt de winkel of ondernemer zelf. De overheid adviseert om € 0,05 tot €0,25 extra te rekenen, afhankelijk van het product. Zie ook www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Bron: FiscAlert

© 2022 Van Schayk V.O.F. in Veghel